Att ligga i framkant gällande forskning och utveckling är en självklarhet för oss och våra samarbetspartners. Läs om våra senaste satsningar här: 

IDEAL

Produkt- och produktionsplattformar

AFAIR 

Tillämpad AI