IFT:JKPG är en forskningsprofil vid Jönköping University som syftar till att fokusera på material och tillverkningsprocesser för gjutjärn i samarbete med ledande gjutjärnsutvecklings- och tillverkningsföretag där de senaste metoderna och instrumenten används för att lösa komplexa industrirelaterade forskningsfrågor som flyttar fram kunskapsfronten inom material och tillverkningstekniker. Forskningsprofilen blir en strategisk partner för samarbetsföretagen som investerar mer än 5 miljarder SEK i nya gjutjärnsgjuterier i Sverige.

Fenomen som observeras vid smältning och stelning av gjutgods är komplexa och kräver en kombinerad tvävetenskaplig expertis inom olika forskningsfält och andra angränsande discipliner. Projektprofilen omfattar fyra forskningsområden (se figuren nedan): Gjutform-metall-gas-gränssnittsrelaterade material och fenomen (I); Stelnande och strukturbildning (II); Teknisk struktur och egenskaper (III); Modellering & simulering av gjutning (IV) kompletterat av tre stödfunktioner i form av Laboratorieförsök (V), Grundläggande discipliner (VI) och Industriellt implementerad forskning (VII).

Grafik som beskriver forskningsprojektet IFT:JKP på JTH.

Syfte

Baserat på samhälleliga, industriella och akademiska behov är målet med den nuvarande forskningsprofilen att skapa en tvärvetenskaplig forskningsverksamhet och bli det globala förstahandsvalet som forskningspartner. Därigenom kommer implementeringen av forskningsprofilen att möjliggöra en effektiv och hållbar konstruktion och produktion av gjutjärnskomponenter med understöd av en progressiv forskningsmiljö som drivs av ledande forskare inom respektive forskningsområde.
En del av målet är att nå en kritisk massa av kunskap och kompetens för att möjliggöra forskningsprofilens fortbestånd långt efter den officiella projektperiodens slut.

 

Förväntat resultat

Det aktuella projektet stödjer gjutjärnsanvändare, tillverkare och leverantörer till gjutgodstillverkningsindustrin. Den kunskapssamproduktionsmodell som tillämpas i projekten förväntas främja innovationsprocessen hos samarbetspartners inklusive både stora och små industriföretag samt akademin. Produktionsprocesser och implementering av gjutkomponenter i slutprodukter förväntas bli effektiva och hållbara i förhållande till miljöutmaningarna. Projektresultaten kommer att distribueras till industrin både nationellt och internationellt.

Vill du veta mer om projektet?

Är du intresserad av ett framtida sammarbete?

ju.se/center/spark