För mer information, vänligen kontakta Kerstin Johansen, programchef för SPARK, eller någon av kontaktpersonerna nedan.

Tekniska Högskolan
Jönköping University
SPARK 
Box 1026
551 11 Jönköping  
E-mail: info.spark@ju.se

Kontaktpersoner

Programchef

Operativ chef

Samverkansansvarig

Ordförande i styrgruppen

Kontakta oss

Jag är intresserad av
Jag är intresserad av