SPARK är en KK-miljö. Detta är den mest omfattande bland de forskningsprogram och kompetensutvecklingsprogram som KK-stiftelsen har.

Programmet syftar till att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande universitet. Samproduktion med industrin är en viktig hörnsten för programmet, eftersom det har visat sig resultera i ny kunskap och kompetens, nya produkter, metoder och processer samt effektivare verksamhet.

Forskningen som utförs inom en KK-miljö måste ha ett visst fokus - en forskningsprofil - och målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inom denna profil.

Förutom Jönköping University deltar följande fyra lärosäten i programmet: Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet och Högskolan Väst.

KK-stiftelsen logo

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling är en forskningsfinansiär för universitet med uppgift att stärka Sveriges konkurrenskraft. Dom finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya högskolor och universitet.

Stiftelsens syfte är att hjälpa lärosätena att bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt med strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademin, industrin och institut. Stiftelsens program kännetecknas därför av långsiktighet och krav på samproduktion med industrin.