Industriforskarskolor innebär en möjlighet att utveckla och bedriva forskarutbildning i samverkan med näringslivet. SPARK är i nuläget med och driver två industriforskar skolor: Smart Industry Sweden och ProWood.

Forskarskolorna ämnar bidra till kompetensutveckling i näringslivet samtidigt som det gynnar SPARKs fortsatta utveckling som forsknings- och utbildningsmiljö.

Både Smart Industry Sweden och ProWood är finansierade av KK-stiftelsen och bedrivs i samverkan med såväl andra lärosäten som aktörer från näringslivet. 

Företagsforskarskolan Smart industri är en viktig insats för att tillgodose svensk industris behov av spetskompetens och förbereda medarbetare för specialistpositioner. Den kommer skapa värdefulla nätverk för deltagande företag, såväl inom akademin som mellan delta­gan­de företag. Tillsammans rustar vi oss och får en stärkt konkurrenskraft och innovationsförmåga.


– Många företag är intresserade av de möjligheter och det nätverk som forskarskolan presenterar, och vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete under kommande år. De deltagande universiteten kommer också att vinna på att arbeta tillsammans och kombinera expertkompetens och expertområden. Tillsammans kommer vi att stärka vår konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Kristina Säfsten, professor vid Jönköping University.


Doktorshatt på stol i skogen

ProWood är en arena för utveckling, utbyte och spridning av kunskap relevant för träindustrin. Fokus är industriell produktframtagning med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Produktframtagning avser utveckling och tillverkning av fysiska produkter med tillhörande tjänster, och omfattar hela kedjan från idé till färdig produkt.

 

Målet med forskarskolan ProWood är att stödja innovation och ökad konkurrenskraft hos svensk träindustri.