SPARKs och Tekniska Högskolans (JTH) forskning och utbildning inom ramen för kunskapsintensiv produktrealisering bidrar ständigt till de av FN uppsatta hållbarhetsmålen, de så kallade Sustainability Development Goals (SDG). De utav kollegorna utpekade SDG-målen som vi mest fokuserar på är SDG-målen 4, 9, 11 och 12.

SPARK och JTH stödjer i nuläget framtagningen av ett analysverktyg som kommer att möjliggöra en kartläggning av hur vi bidrar till uppfyllelsen av SDG-målen. Förhoppningen framåt är att alla projekt, redan i initieringsstadiet, skall beröra hur besvarandet av forskningsfrågan kan komma att bidra till de utpekade SDG-målen alternativt bidra till andra SDG-mål utifrån aktuell forskningsfråga.

Att arbeta i syfte att skapa och bevara en hållbar samhällsutveckling är en självklarhet för oss inom SPARK och Jönköping University (JU) som har ”Hållbarhet” som en av de 5 strategier som JU ska verka för. Ett sätt att göra det är att synliggöra hur vi strävar efter uppfyllelsen av SDG-målen.