Vi vill säkerställa att alla våra projekt är av hög samverkanskvalité och ger värdefulla resultat. Av denna anledning har vi utvecklat en process som heter SPARK EKG.

Vad är SPARK EKG?

SPARK EKG är vår process för att mäta och säkerställa samsyn och samproduktion mellan SPARK-projekt och deras industripartner (-s). Det är också ett verktyg för att identifiera framgångsfaktorer i slutet av varje projekt genom att fråga företagen varför de tycker att projektet varit värdefullt och hur det har påverkat dem.

Hur går det till?

SPARK EKG genomförs genom digitala enkäter till både företag och projektledare i fyra olika faser i projekten. Denna process säkerställer en kontinuerlig kommunikation med industripartnerna under projektens livscykel samt möjligheten att anpassa aktiviteterna vid behov.

Vid slutet av varje projekt sammanställs alla fyra faser i en rapport som beskriver hur väl projektet har utförts när det gäller samproduktion och påverkan.

Vill du veta mer?