Attila Dioszegi

Professor Gjuteriteknologi
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2217
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

ATTILA DIÓSZEGI forskar inom ämnet Gjuteriteknologi. Forskningsområdet är tvärvetenskaplig  och syftar till att förstå fenomen i samband med tillverkning genom gjutning för att hjälpa gjuteriföretagen att producera gjutgods med god kvalitet. Fokus inom forskningen är lagt på gjutjärn där samtliga typer av legeringar beroende på grafitmorfologin ingår, såsom gråjärn, kompaktgrafitjärn och segjärn.

Fenomen längst tillverkningskedjan ingår i forskningen så som den flytande smältans metallurgi, formfyllning, interaktion mellan formmaterial — formatmosfär och smälta, kärnbildning och ympning, stelning och kristalltillväxt, volymförändringar och interdendritisk flöde samt defektbildning. Den gjutna materialets mikrostruktur och eventuellt tillkomna defekters inverkan på hållfasthetsegenskaper studeras.

En framstående aktivitet inom forskningen är modellering och simulering av gjutna fenomen. Särskilt tyngd läggs på termisk analys för att koppla iakttagna gjutfenomen med termiska förlopp samt för att förutse smältans egenskaper inför gjutning.

Biografi

ATTILAS gjutarkarriär börjar som tio åring i hemstadens ungdomshus där han deltar i gokart klubbens verksamhet och tillverkar gokartkomponenter. Är enda eleven som är villig att leka i sandhögen och tillverka formar för gjutning av gokart ratten i aluminium.

Helt omedveten om att gjutarbanan är sedan barndomen grundad  ATTILA DIÓSZEGI tar en universitetsexamen inom materialteknik, inriktning gjutning från Technical University of Cluj i Rumänien (1984). Sedan följer jobb som gjuteritekniker vid rumänska gjuterier. Stålgjuteriet IOB Bals och gjutjärnsgjuteriet IAIFO Zalau.

Gjutarbanan fortsätter i Sverige år 1986 som gjuteriarbetare  på Traryds Metallgjuteri och sedan gjutarpraktikant vid Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping år 1989. Under perioden 1990 till 2005, Attila är anställd vid Volvos Gjuteri i Skövde som modellkonstruktör och beredare, beräkningsingenjör för gjutsimulering samt material och processutvecklare.

1999 börjar som deltidsdoktorand vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. År 2004 Attila blir Teknisk Doktor med avhandlingen: "On the Microstructure Formation and Mechanical Properties in Grey Cast Iron. Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation No. 871. May 2004." och anställs som universitetslektor inom Komponentteknologi - Gjutning. År 2008 antogs Attila som docent inom Gjuteriteknologi vid JTH.

Antologibidrag

Diószegi, A., Svidró, P. (2017). Volumetric changes during the Solidification of Cast Iron. In: Doru M. Stefanescu (Ed.), ASM Handbook, Volume 1A: Cast Iron Science and Technology (pp. 88 -93). Materials Park, Ohio: ASM International
Diószegi, A., Diaconu, L. (2017). Microstructures and Characterization of Gray Irons. In: Doru M. Stefanescu (Ed.), ASM Handbook, Volume 1A: Cast Iron Science and Technology (pp. 583 -589). Materials Park, Ohio: ASM International
Diószegi, A., Svidró, P., Elmquist, L., Dugic, I. (2015). Defect formation mechanisms in lamellar cast iron related to the casting geometry. In: L. Nastac, B. Liu, H. Fredriksson, J. Lacaze, C.-P. Hong, A. V. Catalina, A. Buhrig-Polaczek, C. Monroe, A. S. Sabau, R. E. L. Ruxanda, A. Luo, S. Sen and A. Diószegi (Ed.), Advances in the Science and Engineering of Casting Solidification: An MPMD Symposium Honoring Doru Michael Stefanescu (pp. 251 -259).

Artikel

Fourlakidis, V., Schmidt, P., Jarfors, A., Svidró, P., Diószegi, A. (2021). Fatigue limit and microstructure in lamellar graphite iron Materials Science & Engineering: A, 802.
Sundaram, D., Svidró, J., Diószegi, A., Svidró, J. (2021). Measurement of Darcian Permeability of foundry sand mixtures International Journal of Cast Metals Research.
Sundaram, D., Svidró, J., Svidró, J., Diószegi, A. (2021). On the relation between the gas-permeability and the pore characteristics of furan sand Materials, 14(14).
Ramos, A., Diószegi, A., Guesser, W., Cabezas, C. (2020). Microstructure of compacted graphite iron near critical shrinkage areas in cylinder blocks International Journal of metalcasting, 14(3), 736-744.
Hellström, K., Diaconu, L., Diószegi, A. (2020). Density and thermal expansion coefficients of liquid and austenite phase in lamellar cast iron China Foundry, 17(2), 127-136.
Domeij, B., Diószegi, A. (2020). The Distribution of Carbon in Austenite Studied on a Water-Quenched Compacted Graphite Iron Using Electron Probe Microanalysis International Journal of metalcasting, 14, 782-793.
Svidró, J., Diószegi, A., Svidró, J. (2020). The origin of thermal expansion differences in various size fractions of silica sand International Journal of Cast Metals Research, 33(6), 242-249.
Hernando, J., Elfsberg, J., Ghassemali, E., Dahle, A., Diószegi, A. (2020). The role of primary austenite morphology in hypoeutectic compacted graphite iron alloys International Journal of metalcasting, 14(3), 745-754.
Hernando, J., Elfsberg, J., Ghassemali, E., Dahle, A., Diószegi, A. (2019). The effect of coarsening of primary austenite on the ultimate tensile strength of hypoeutectic compacted graphite Fe-C-Si alloys Scripta Materialia, 168, 33-37.
Ghasemi, R., Hassan, I., Ghorbani, A., Diószegi, A. (2019). Austempered compacted graphite iron — Influence of austempering temperature and time on microstructural and mechanical properties Materials Science & Engineering: A, 767.
Ghassemali, E., Hernando, J., Stefanescu, D., Diószegi, A., Jarfors, A., Dluhoš, J., Petrenec, M. (2019). Revisiting the graphite nodule in ductile iron Scripta Materialia, 161, 66-69.
Ghassemali, E., Jarfors, A., Diószegi, A. (2018). On the Formation of Micro-Shrinkage Porosities in Ductile Iron Cast Components , 8(7).
Lidumnieks, K., Svidró, J., Diószegi, A. (2018). The effect of various production parameters on the heat absorbing capacity of greensand International Journal of Cast Metals Research, 31(1), 7-13.
Svidró, P., Diószegi, A., Jönsson, P., Stefanescu, D. (2018). Determination of pressure in the extradendritic liquid area during solidification Journal of thermal analysis and calorimetry (Print), 132(3), 1661-1667.
Domeij, B., Hernando, J., Diószegi, A. (2018). Size distribution of graphite nodules in hypereutectic cast irons of varying nodularity Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 49(5), 2487-2504.
Svidró, J., Diószegi, A. (2018). New possibilities in thermal analysis of molding materials Journal of Casting & Materials Engineering, 2(4), 67-70 Krakow: AGH University of Science and Technology .
Hernando, J., Diószegi, A. (2018). On the primary solidification of compacted graphite iron: Microstructure evolution during isothermal coarsening Materials Science Forum, 925, 90-97.
Fourlakidis, V., Diaconu, L., Diószegi, A. (2018). Strength prediction of lamellar graphite iron: From Griffith’s to hall-petch modified equation Materials Science Forum, 925, 272-279.
Svidró, P., Diószegi, A., Jönsson, P. (2018). Extended method of volume change measurements during solidification of lamellar graphite iron Materials Science Forum, 925, 163-170.
Hellström, K., Svidró, P., Diaconu, L., Diószegi, A. (2018). Density variations during solidification of grey cast Iron Materials Science Forum, 155-162.
Fourlakidis, V., Belov, I., Diószegi, A. (2018). Strength prediction for pearlitic lamellar graphite iron: Model validation Metals, 8(9).
Hernando, J., Ghassemali, E., Diószegi, A. (2017). The morphological evolution of primary austenite during isothermal coarsening Materials Characterization, 131, 492-499.
Hernando, J., Domeij, B., González, D., Amieva, J., Diószegi, A. (2017). New experimental technique for nodularity and Mg fading control in compacted graphite iron production on laboratory scale Metallurgical and Materials Transactions. A, 48(11), 5432-5441.
Svidró, J., Diószegi, A., Svidró, J., Ferenczi, T. (2017). Thermophysical aspects of reclaimed moulding sand addition to the epoxy-SO2 coremaking system studied by Fourier thermal analysis Journal of thermal analysis and calorimetry (Print), 130(3), 1779-1789.
Svidró, J., Diószegi, A., Svidró, J., Ferenczi, T. (2017). The effect of different binder levels on the heat absorption capacity of moulding mixtures made by the phenolic urethane cold-box process Journal of thermal analysis and calorimetry (Print), 130(3), 1769-1777.
Svidró, J., Diószegi, A., Tóth, L., Svidró, J. (2017). The influence of thermal expansion of unbonded foundry sands on the deformation of resin bonded cores Archives of Metallurgy and Materials, 62(2), 795-798.
Svidró, P., Diószegi, A., Pour, M., Jönsson, P. (2017). Investigation of dendrite coarsening in complex shaped lamellar graphite iron castings Metals, 7(7).
Diószegi, A., Svidró, P., Elmquist, L., Dugic, I. (2016). Defect formation mechanisms in lamellar graphite iron related to the casting geometry International Journal of Cast Metals Research, 29(5), 279-285.
Ekengård, J., Diószegi, A., Jönsson, P. (2016). A study of oxygen activities before the start of solidification of cast iron International Journal of metalcasting, 10(4), 500-515.
Domeij, B., Hernando, J., Diószegi, A. (2016). Quantification of dendritic austenite after interrupted solidification in a hypoeutectic lamellar graphite iron , 5(1), 28-42 New York: Springer .
Tóth, J., Svidró, J., Diószegi, A., Stevenson, D. (2016). Heat absorption capacity and binder degradation characteristics of 3D printed cores investigated by inverse fourier thermal analysis International Journal of metalcasting, 10(3), 306-314.
Diószegi, A., Diószegi, E., Tóth, J., Svidró, J. (2016). Modelling and simulation of heat conduction in 1-D polar spherical coordinates using control volume-based finite difference method International journal of numerical methods for heat & fluid flow, 26(1), 2-17.
Diószegi, A., Fourlakidis, V., Diaconu, L. (2016). Prediction of volume fraction of primary austenite at solidification of lamellar graphite cast iron using thermal analyses Journal of thermal analysis and calorimetry (Print), 124(1), 215-225.
Orlenius, J., Gotthardsson, U., Diószegi, A. (2015). Mould and core gas evolution in grey iron castings International Foundry Research, 67(4), 10-20.
Vazehrad, S., Elfsberg, J., Diószegi, A. (2015). Study of microstructure and silicon segregation in cast iron using color etching and electron microprobe analysis Materials Characterization, 104, 132-138.
Diószegi, A., Fourlakidis, V., Lora, R. (2015). Austenite dendrite morphology in lamellar graphite iron International Journal of Cast Metals Research, 28(5), 310-317.
Svidró, P., Diószegi, A. (2014). Determination of the columnar to equiaxed transition in hypoeutectic lamellar cast iron ISIJ International, 54(2), 460-465.
Svidró, P., Diószegi, A. (2014). On problems of volume change measurements in lamellar cast iron International Journal of Cast Metals Research, 27(1), 26-37.
Vazehrad, S., Elfsberg, J., Diószegi, A. (2014). On Factors Influencing Macro Shrinkage Porosity Formation in Compacted Graphite Iron Materials Science Forum, 790-791, 429-434.
Elmquist, L., Soivio, K., Diószegi, A. (2014). Cast iron solidification structure and how it is related to defect formation Materials Science Forum, 790-791, 441-446.
Fourlakidis, V., Diószegi, A. (2014). A generic model to predict the ultimate tensile strength in pearlitic lamellar graphite iron Materials Science & Engineering: A, 618, 161-167.
Diószegi, A., Lora, R., Fourlakidis, V. (2014). Dynamic Coarsening of Austenite Dendrite in Lamellar Cast Iron Part 1 – Investigation based on interrupted solidification Materials Science Forum, 790-791, 205-210.
Fourlakidis, V., Lora, R., Diószegi, A. (2014). Dynamic Coarsening of Austenite Dendrite in Lamellar Cast Iron Part 2 – The influence of carbon composition Materials Science Forum, 790-791, 211-216.
Svidró, J., Diószegi, A., Tóth, J. (2014). The novel application of Fourier thermal analysis in foundry technologies Journal of thermal analysis and calorimetry (Print), 115(1), 331-338.
Diaconu, L., Sjögren, T., Skoglund, P., Diószegi, A. (2013). A molibdén hatása az öntöttvasak termomechanikus hőfárasztási tulajdonságaira. Banyaszati es Kohaszati Lapok - Kohaszat, 146(1), 13-17 Budapest .
Diaconu, L., Sjögren, T., Skoglund, P., Diószegi, A. (2013). Stress relaxation of compacted graphite iron alloyed with molybdenum International Journal of Cast Metals Research, 26(1), 51-57.
Lora, R., Diószegi, A. (2012). Dynamic coarsening of 3.3C–1.9Si gray cast iron Metallurgical and Materials Transactions. A, 43(13), 5165-5172.
Diaconu, L., Sjögren, T., Skoglund, P., Diószegi, A. (2012). Influence of molybdenum alloying on thermomechanical fatigue life of compacted graphite irons International Journal of Cast Metals Research, 25(5), 277-286.
Lora, R., Diószegi, A., Elmquist, L. (2011). Solidification Study of Gray Cast Iron in a Resistance Furnace Key Engineering Materials, 457, 108-113.
Svidró, J., Diószegi, A. (2011). Studying binder decomposition characteristics in resin bonded moulding materials through core gas measurement International Foundry Research, 4(5) Germany .
Diószegi, A., Björklind, T., Diószegi, Z. (2011). Surface Turbulence at Flow of Gray Cast Iron Key Engineering Materials, 457, 422-427 Switzerland: Trans Tech Publications .
Elmquist, L., Diószegi, A., Svidró, P. (2011). Influence of Primary Austenite on the Nucleation of Eutectic Cells Key Engineering Materials, 457, 61-66.
Elmquist, L., Diószegi, A., Björklind, T. (2011). On the Formation of Shrinkage Porosity in Gray Iron Castings Key Engineering Materials, 457, 416-421.
Elmquist, L., Diószegi, A. (2010). The relation between SDAS and eutectic cell size in grey iron International Journal of Cast Metals Research, 23(4), 240-245.
Elmquist, L., Diószegi, A. (2010). On the Problems of a Migrating Hot Spot Materials Science Forum, 649, 443-448 Roósz: Trans Tech Publication .
Diószegi, A., Fourlakidis, V., Svensson, I. (2010). Fracture Mechanics of Gray Cast Iron Materials Science Forum, 649, 517-522.
Elmquist, L., Diószegi, A. (2010). Shrinkage Porosity and its Relation to Solidification Structure of Grey Cast Iron Parts International Journal of Cast Metals Research, 23(1), 44-50.
Elmquist, L., Salera, S., Diószegi, A. (2010). Inoculation and its effect on primary solidification structure of hypoeutectic grey cast iron International Journal of Cast Metals Research, 23(2), 124-129.
Fourlakidis, V., Diaconu, L., Diószegi, A. (2010). Effects of Carbon Content on the Ultimate Tensile Strength in Gray Cast Iron Materials Science Forum, 649, 511-516 Switzerland: Trans Tech Publication .
Diószegi, A., Elmquist, L., Orlenius, J., Dugic, I. (2009). Defect Formation of Gray Iron Casting , 3(4), 49-58.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2008). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron Tsinghua Science and Technology, 13(2), 170-176.
Orlenius, J., Diószegi, A., Diószegi, Z. (2008). Gas Absorption in Grey Iron during Mould Filling International Journal of Cast Metals Research, 21(6), 427-434.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2007). Effects of inoculation and solidification rate on the thermal conductivity of grey cast iron Foundry Trade Journal, 180(3642), 66-69.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2007). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron China Foundry, 4(3), 210-214.
Diószegi, A., Dugic, I., Svensson, I. (2007). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads Transactions of the American Foundry Society, 115, 609-615 Schaumburg: American Foundry Society .
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2007). A lemezről a kompaktgrafitra való átmenet hatásai az öntöttvas hővezető képességére Kohászat, Hungarian Journal of Metallurgy, 140(5).
Diószegi, A., Liu, K., Svensson, I. (2007). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron International Journal of Cast Metals Research, 20(2), 68-72.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron Giessereiforschung, 58(3), 12-17.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of transition from lamellar to compacted graphite on thermal conductivity of cast iron International Journal of Cast Metals Research, 19(6), 303-313.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). On the problems of thermal analysis of solidification Materials Science & Engineering: A, 413-414, 474-479.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). Inverse kinetic analysis method to study eutectic growth International Journal of Cast Metals Research, 18(1), 41-45.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). Interpretation of Solidification by Thermal Analysis of Cooling Rate Transactions of the Indian Institute of Metals, 58(4), 611-616.
Diószegi, A., Hattel, J. (2004). Inverse thermal analysis method to study solidification in cast iron International Journal of Cast Metals Research, 17(5), 311-318.
Andrews, I., Dumaillet, J., Diószegi, A. (2003). Direct flow simulations in pressed foundry filters Ductile Iron News.
Diószegi, A. (2003). Evaluation of eutectic growth in grey cast iron by means of inverse modelling International Journal of Cast Metals Research, 16(1-3), 301-306.
Svensson, I., Millberg, A., Diószegi, A. (2003). A study of eutectic inoculation in grey iron by addition of Fe-Si-Ca-Al-,Sr, Ba, Zr, Ti, RE, and C. International Journal of Cast Metals Research, 16(1-3), 29-34.
Hellström, K., Diaconu, L., Diószegi, A. . Density and thermal expansion coefficients of liquid grey cast iron and austenite Metallurgical and Materials Transactions. A.

Artikel, forskningsöversikt

Hellström, K., Diószegi, A., Diaconu, L. (2017). A broad literature review of density measurements of liquid cast iron.

Doktorsavhandling

Diószegi, A. (2004). On microstructure formation and mechanical properties in grey cast iron (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping).

Konferensbidrag

Svidró, J., Svidró, J., Diószegi, A. (2020). The role of purity level in foundry silica sand on its thermal properties. 4th International Conference on Rheology and Modeling of Materials, IC-RMM 2019, 7 November 2019 through 11 November 2019.
Tan, H., Tarasov, V., Fourlakidis, V., Diószegi, A. (2020). Data-driven modeling of mechanical properties of cast iron using fuzzy logic. Amsterdam: IOS Press, 6th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2020), 13-16 November 2020, Xiamen, China.
Diószegi, A., Elfsberg, J., Diószegi, Z., Ramos, A. (2018). Shrinkage porosity formation in cast iron components. 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry", 23-27 September 2018, Kraków, Poland.
Svidró, J., Diószegi, A. (2018). A novel measurement method to study the thermal aspects of moulding mixture decomposition. 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry", 23-27 September 2018, Kraków, Poland.
Svidró, J., Diószegi, A. (2018). New possibilities in the thermal analysis of moulding materials. 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry", 23-27 September 2018, Kraków, Poland.
Hernando, J., Domeij, B., Diószegi, A. (2017). Influence of Ti and Mo additions on the isothermal coarsening process of primary austenite in Lamellar Graphite Iron. 6th Decennial International Conference on Solidification Processing, Old Windsor, UK, 25th‐28th July 2017..
Domeij, B., Diószegi, A. (2017). Inferring the development of microsegregation and microstructure in Spheroidal and Compacted Graphite Iron using EPMA‐WDS. 6th Decennial International Conference on Solidification Processing, 25th-28th July 2017, Beaumont Estate, Old Windsor, UK.
Hernando, J., Diószegi, A. (2016). An overview of isothermal coarsening in hypoeutectic lamellar cast iron. Cham: Springer, The honorary symposium "Advances in the Science and Engineering of Casting Solidification" (TMS2015, Orlando, Florida, March 15-19, 2015) held in honor of Professor Doru Michael Stefanescu, Emeritus Professor, Ohio State University and the University of Alabama, USA..
Diószegi, A., Elfsberg, J., Diószegi, Z. (2016). Solubility of Hydrogen and Nitrogen in liquid cast iron during melting and mold filling. 72nd World Foundry Congress, WFC 2016, 21 May 2016 through 25 May 2016, Nagoya, Japan.
Hernando, J., Diószegi, A. (2015). An overview of isothermal coarsening in hypoeutectic lamellar cast iron. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, The honorary symposium "Advances in the Science and Engineering of Casting Solidification" (TMS2015, Orlando, Florida, March 15-19, 2015) held in honor of Professor Doru Michael Stefanescu, Emeritus Professor, Ohio State University and the University of Alabama, USA..
Svidró, J., Diószegi, A., Stevenson, D., Tóth, J. (2015). Heat absorption capacity and binder degradation characteristics of 3D printed cores investigated by inverse Fourier thermal analysis. 119th Metalcasting Congress, April 21-23 2015 Columbus OH, USA.
Svidró, P., Elmquist, L., Dugic, I., Diószegi, A. (2014). Characterization of primary dendrite morphology in complex shaped lamellar cast iron castings. Proceedings of the 10th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron, SPCI10, November, 2014, Mar del Plata, Argentina..
Ekengård, J., Diószegi, A., Jönsson, P. (2014). A Study of the Oxygen Activity before Start of Solidification of Cast Irons. The 10th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron, SPCI10, November, 2014, Mar del Plata, Argentina.
Diószegi, A., Fourlakidis, V., Lora, R. (2014). Austenite Dendrite Morphology in Lamellar Cast Iron. Proceedings of the 10th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron, SPCI10, November, 2014, Mar del Plata, Argentina.
Fourlakidis, V., Ekengård, J., Diószegi, A. (2014). Non-metallic inclusions in lamellar graphite iron. The 10th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron, SPCI10, November, 2014, Mar del Plata, Argentina.
Lora, R., Dioszegi, A., Elmquist, L. (2010). Solidification Study of Gray Cast Iron in a Resistance Furnace. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., Ninth International Symposium of Science and Processing of Cast Iron (SPCI-9).
Diószegi, A., Elmquist, L., Orlenius, J., Dugic, I. (2009). Defect Formation at Casting of Gray Iron Components. Ninth International Symposium of Science and Processing of Cast Iron (SPCI-9).
Ekengård, J., Diószegi, A. (2009). Oxygen Activity and Slag Formation in Cast Irons. Ninth International Symposium of Science and Processing of Cast Iron (SPCI-9).
Elmquist, L., Diószegi, A., Adolfsson, S. (2008). Characerizing Shrinkage Porosity in Gray Cast Iron using Microstructure Investigation. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society, Ninth International Symposium of Science and Processing of Cast Iron (SPCI-9).
Elmquist, L., Diószegi, A., Adolfsson, S. (2008). Characterizing shrinkage porosity in gray cast iron using microstructure investigation. Schaumburg, Ill: The American Foundry Society, 112th Annual Metalcasting Congress, Atlanta, GA, US, May 17-20, 2008.
Orlenius, J., Elmquist, L., Diószegi, A. (2007). Influence of Melting Process on Hydrogen and Nitrogen Content in Gray Iron. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society, 112th Annual Metalcasting Congress, Atlanta, GA, US, May 17-20, 2008.
Elmquist, L., Orlenius, J., Diószegi, A. (2007). Influence of Melting Process on Oxygen Content in Gray Iron. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society, 112th Annual Metalcasting Congress, Atlanta, GA, US, May 17-20, 2008.
Diószegi, A., Svensson, I. (2007). Lemezgrafitos öntöttvas dermedési mecanizmusai. Lilafüred, Hungary: Magyar Öntönapok, 112th Annual Metalcasting Congress, Atlanta, GA, US, May 17-20, 2008.
Diószegi, A., Dugic, I. (2006). The Mechanism of Metal Expansion Penetration in Gray Cast Iron. The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Parameters Influencing the Temperature Distribution in Cast Iron Cylinder Heads Operating at Elevated Temperatures. The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. The 67th World Foundry Congress, Harrogate, United Kingdom.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of Carbon Content and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. The 8th international symposiums on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Diószegi, A., Liu, K., Svensson, I. (2006). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron. The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). Lemezgrafitos öntöttvas szakító szilárdságának számítógépes modellezése. Balatonfüred, Hungary: Magyar Öntönapok, The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Andrews, I., Dumaillet, J., Diószegi, A. (2003). Direct flow simulations in pressed foundry filters. Australian Foundry Institute 34th National Convention.
Andrews, I., Dumaillet, J., Diószegi, A. (2003). Simulering av flödesförlopp genom Filter. Design och gjutsimuleringskonferens, Huskvarna, Sweden.
Diószegi, A., Millberg, A., Svensson, I. (2001). Microstructure evaluation and simulation of mechanical properties of a cylinder head in cast iron. Brassó-Brasov, Romania Design och gjutsimuleringskonferens, Huskvarna, Sweden.
Diószegi, A., Wessén, M. (2000). Measurement and simulation of thermal condition and mechanical properties in a complicated shaped cylinder head cast in grey iron. Design och gjutsimuleringskonferens, Huskvarna, Sweden.
Svensson, I., Diószegi, A. (2000). On modelling of volume related defect formation in cast irons. Aachen: Shaker Verlag GmbH, Design och gjutsimuleringskonferens, Huskvarna, Sweden.

Proceedings (redaktörskap)

Diószegi, A., Diaconu, L., Jarfors, A. (Eds.). (2018). Science and Processing of Cast Iron XI.
Nastac, L. Lui, B. Fredriksson, H. Lacaze, J. Hong, C. Catalina, A. , ... Diószegi A. (Eds.). (2015). Advances in the science and engineering of casting solidification: An MPMD symposium honoring Doru Michael Stefanescu. , Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

Rapport

Svidró, P., Elmquist, L., Dugic, I., Diószegi, A. (2013). Investigation of cooling rate dependent dendrite morphology inhypoeutectic lamellar cast iron. Jönköping: School of Engineering
Lora, R., Fourlakidis, V., Díaz de Aguilar, A., Diószegi, A. (2011). Characterization of the Primary Austenite Dendrite and Interdendritic Space in Lamellar Cast Iron.
Elmquist, L., Diószegi, A. (2008). Influence of Solidification on the Primary Austenite Structure of Grey Cast Iron. Jönköping: Tekniska Högskolan
Dugic, I., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads. Jönköping: Tekniska Högskolan
Dugic, I., Diószegi, A., Svensson, I. (2005). The Influence of Inoculation on the Metal Expansion Penetration With Respect to the Primary and Eutectic Solidification. Jönköping: Tekniska Högskolan
Diószegi, A. (2004). Microstructure and tensile property simulation of grey cast iron components. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Diószegi, A., Fourlakidis, V., Svensson, I. (2004). Microstructure and tensile properties of grey cast iron. Jönköping: Ingenjörshögskolan

pat

Övrigt