Livslångt lärande

Spark logotyp

Välkommen till SPARKs årliga konferens – ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur vi tillsammans, genom livslångt lärande, kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

När? 22 april kl. 09.00 - 12.00

Var? Kostnadsfri webbinar

Övrigt: Konferensen hålls på svenska

Sista datum för anmälan är: 19 april
Länk till webbinar och instruktioner skickas efter sista anmälningsdag.

Porträttfoto av man

Konferencier: Jonas Gallneby

Programmet

09.00 Välkommen och inledning

Porträttfoto av kvinna
Porträttfoto av kvinna
Porträttfoto av man

Agneta Marell, rektor vid Jönköping University (JU).
Mats Jackson, prorektor på JU och ordförande för SPARK.
Salem Seifeddine, forskningschef vid Tekniska Högskolan (JTH) och programchef för SPARK.

09:15 Breakout rooms för SPARKs fem tematiska områden. Temaledaren för respektive tematiskt område visar genom exempel på vilka möjligheter det finns för Livslångt Lärande för yrkesverksamma i både forskning och utbildning.
Här kan du vara aktiv genom att ställa frågor i chatten. Du kan givetvis även välja att bara lyssna.
Gör ditt val i anmälan inom vilket Tematiskt område du vill delta i:

Integrerad utveckling av produkter och produktion

Rum 1: INTEGRERAD UTVECKLING AV PRODUKTER OCH PRODUKTION
Integrerad utvecklingen av produkter och produktionssystem krävs för att öka takten i införandet av ny teknik samt stärka förmågan att hantera kostnad, förändring och komplexitet.

Porträttfoto av kvinna

Temaledare: Kerstin Johansen, biträdande professor inom Produkt- och Produktionsutveckling, JTH

Förnyelse och organisering för hållbar innovation

Rum 2: FÖRNYELSE OCH ORGANISERING FÖR HÅLLBAR INNOVATION
För hållbar innovation är det väsentligt att kunna omorganisera och tänka nytt, för att kunna utnyttja kunskap och tillgängliga resurser, och att kunna arbeta med förändring och förnyelse.​

Porträttfoto av kvinna

Temaledare: Henrik Linderoth, professor ICT och BIM, JTH

Responsiva processer och försörjningskedjor

Rum 3: RESPONSIVA PROCESSER OCH FÖRSÖRJNINGSKEDJOR
Ett kunskapsintensivt synsätt på produktrealisering ger en konkurrenskraftig spets genom att se såväl processer som hela försörjningskedjan som ett lättrörligt flöde.

Porträttfoto av kvinna

Temaldare: ​Joakim Wikner, professor logistik, JTH

en kub som symboliserar ett tematiskt område

Rum 4: AVANCERADE OCH OPTIMERADE KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNING
Utveckling av nya material, smarta och effektiva produktionsprocesser och optimerad design.

Porträttfoto av kvinna

Temaledare: Ehsan Ghassemali, docent i material och tillverkning, med inriktning gjutning, JTH. OBS! Genomförs på engelska.

Digitalisering för smarta produkter och tjänster

Rum 5: DIGITALISERING FÖR SMARTA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Artificiell intelligens (AI) skapar närmast oändliga möjligheter för nya eller förbättrade affärsmodeller. AI påverkar också både samhället i stort och många aspekter av våra privatliv. Här diskuterar vi därför vad AI är och vilken kunskap inom området som blir mer eller mindre nödvändig att ha i framtiden.

Porträttfoto av kvinna

Temaledare: Ulf Johansson, professor i datavetenskap, JTH

09.45 SPARKs strategiska partners som representerar små och medelstora företag
Vad innebär ett partnerskap och vilka vinster finns det för företagen? Hur kan ett samarbete med JU och SPARK stärka regionens företag med kompetensförsörjning och kompetensutveckling? Hör mer från våra noder som representerar många små och medelstora företag.

Porträttfoto av man
Porträttfoto av man

Joakim Brobäck, VD vid Träcentrum i Nässjö
Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig vid Campus Värnamo

10.00 Paus

10.10 Nya utmaningar för Hållbart ledarskap
Vilka utmaningar sitter ledare med i den globala krisen, vart är dom på väg och med vilka riktmärken?

Porträttfoto av man
Porträttfoto av man

Karin Havemose universitetslektor, JTH
Joakim Netz, universitetslektor, JTH

10.25 Livslångt lärande eller livslång utbildning - vad är det egentligen vi pratar om?


Panelen består av: 

Thomas Strand, Chef Utbildning och kompetensförsörjning, Region Jönköping Län

Mats Kihlman, Chef Yrkeshögskoleutbildningar, Tekniska Högskolan i Jönköping
Carin Rösiö, Utbildningar för yrkesverksamma
Maria Riveiro, Smarter
Johan Karltun, Fristående kurser
Robert Wester

Porträttfoto av kvinna

Cecilia Bjursell, professor i livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation

10.40 Paneldiskussion Livslångt Lärande
Leds av Jonas Gallneby. I panelen medverkar: Karin Havemose, Joakim Netz, Cecila Bjursell tillsammans med Joakim Brobäck, vd för Träcentrum Nässjö, och Andreas Almqvist, försäljningsingenjör på SEW Eurodrive i Jönköping.

Varför ska man fortsätta att lära nytt och vad kan JU erbjuda företagen?

10.55 Paus

11.00 Breakout rooms med fokus på Livslångt lärande
Här kan du vara aktiv genom att ställa frågor i chatten. Du kan givetvis även välja att bara lyssna.
Gör ditt val i anmälan inom vilket rum du vill delta i:

Rum 1: Hur gör vi ledarskapet hållbart genom pandemin?

Insikter och upptäckter under krisen – hur tar vi hand om dom?

Porträttfoto av kvinna
Porträttfoto av man

Karin Havemose, universitetslektor, JTH
Joakim Netz , universitetslektor, JTH

Rum 2: Livslångt lärande- Utbildningar för yrkesverksamma
Kontinuerlig kunskapsuppdatering är avgörande för alla som vill vara konkurrenskraftiga inom tekniska branscher. På JTH kan du få ett livslångt lärande genom olika former av vidareutbildningar och samarbeten.
Här hittar du JTH:s utbildningar för yrkesverksamma.

Porträttfoto av kvinna
Porträttfoto av kvinna
Porträtt kvinna
Porträtt man

Moderator: Madelene Zetterlind, universitetsadjunkt, Tekniska Högskolan i Jönköping

A) Premium, Utveckling av kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma
Carin Rösiö, docent, ansvarig för utveckling av kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma, JTH

B) Smarter, Explainable Artificial Intelligence (XAI).
Kompetensutveckling inom artificiell intelligens (AI) för yrkesverksamma. 
Maria Riveiro, docent, ansvarig för utveckling av kurser inom AI, maskininlärning, autonoma system och robotik för yrkesverksamma, JTH

C) Weblearn, Snabba och effektiva kompetensutvecklingspaket (kostnadsfria webbinarier) för metall- och polymerindustrin.
Ehsan Ghassemali, docent i material och tillverkning, med inriktning gjutning, JTH

Rum 3: Livslångt lärande genom samproduktion i forskning och utbildning
Här kommer du få goda exempel och inspiration på nyttan av samverkan genom forskning och utbildning.

Porträttfoto av kvinna
Porträttfoto av kvinna
Porträttfoto av kvinna

Jenny Bäckstrand, docent i logistik, JTH
Stefan Brolin, projektledare, JTH
Mats Kihlman, avdelningschef för yrkeshögskolan, JTH

11.30 SPARK Award
Vi presenterar årets vinnare av SPARK Award. Priset delas ut till projekt inom SPARK som visat prov på god samverkansskicklighet och där företagen kontinuerligt gett projektet fina omdömen genom SPARK EKG. De nominerade är:
SPARK Award 2020:
1. KOPability, Joakim Wikner
2. The Wispering Game, Jenny Bäckstrand
3. NGFS, Judit Svidro
SPARK Award 2021:
1. ToolAddict, Anders Jarfors
2. Distinct, Fredrik Elgh
3. Innovate, Annika Engström

11.55 Avslutning

Du kan läsa mer om SPARK på ju.se/spark.

Varmt välkommen!

Porträttfoto av kvinna

Konferensen genomförs i samarbete med Campus Värnamo.

Programmet kan komma att justeras.Logotyp Jönköping University