Joakim Wikner

Professor logistik
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
A3213
Telefon
Schema
Ändra din information

Docent, Tekn. Dr.

Forskning

Logistik, och då i synnerhet logistik med utgångspunkt i produktion, har spelat en central roll i Joakims verksamhet sedan tidigt 90-tal.

Forskningens inriktning inom logistik vid JTH är mot produktionsintensiva försörjningskedjor och omfattar särskilt planering och styrning, samverkan i gränssnitten med kunder och leverantörer samt lageradministration och materialhantering. Utgångspunkten är genomgående en värdedriven och processbaserad systemansats som grundsyn på hela verksamheten men fokus är på att identifiera en konkurrenskraftig balans mellan effektivitet och responsivitet. I forskningen strävar vi mot att kombinera konceptuell teoriutveckling och tillämpning av dessa, och andra, koncept i industriella sammanhang.

Biografi

Efter 20 år i Linköping kom Joakim till JTH i oktober 2006 där han är professor i Logistik. Stor del av tiden i Linköping tillbringades på Linköpings tekniska högskola där han 1991 avlade civilingenjörsexamen i datateknik. 1989-1990 tillbringade han i Cardiff, Wales där han erhöll en Master of Science i Systems Engineering. 1991 började han som doktorand i Produktionsekonomi och avlade en teknologie doktorsexamen i produktionsekonomi 1994 och var sedan universitetslektor där till och med 2006. Under perioden 1997-2006 arbetade han 60 procent av sin tid i industrin, huvudsakligen med affärssystem på Intentia Consulting och senare på IFS R&D. 2006 blev han docent i Produktionsekonomi. Joakim såg dagens ljus 1964 för första gången och är född och uppväxt i Persåsen i Jämtland.

Antologibidrag

Wikner, J. (2012). Grad av kundorderstyrning. In: Gösta Hultén (Ed.), Bonnier ledarskapshandböcker: Inköp & Logistik (pp. 5.1 / 1 -5.1 / 25). Stockholm: Bonnier Ledarskap
Berger, A., Wikner, J. (2006). Affärssystem och Lean produktion: det bästa av två världar. In: John Bicheno (Ed.), Ny verktygslåda för Lean: för snabbt och flexibelt flöde (pp. 118 -119). Göteborg: Revere AB
Olhager, J., Wikner, J. (1998). A framework for integrated material and capacity based master scheduling. In: Andreas Drexl, Alf Kimms (Ed.), Beyond Manufacturing Resource Planning (MRP II): advanced models and methods for production planning (pp. 3 -20). Berlin: Springer-Verlag New York

Artikel

Tiedemann, F., Wikner, J., Johansson, E. (2021). Understanding lead-time implications for financial performance – a qualitative study Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 183-207.
Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Hierarchical adaptive control of safety buffers in manufacturing IFAC-PapersOnLine, 52(13), 2626-2631.
Wikner, J. (2018). An ontology for flow thinking based on decoupling points - unravelling a control logic for lean thinking Production & Manufacturing Research, 6(1), 433-469.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2018). Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing Production & Manufacturing Research, 6(1), 3-25.
Wikner, J., Bäckstrand, J., Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points , 10(2), 185-205.
Wikner, J., Yang, B., Yang, Y., Williams, S. (2017). Decoupling thinking in service operations: a case in healthcare delivery system design Production planning & control (Print), 28(5), 387-397.
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Dimensionering av kapacitet i 14 företag , 16-21.
Naim, M., Spiegler, V., Wikner, J., Towill, D. (2017). Identifying the causes of the bullwhip effect by exploiting control block diagram manipulation with analogical reasoning European Journal of Operational Research, 263(1), 240-246.
Wikner, J., Johansson, E. (2015). Inventory classification based on decoupling points Production & Manufacturing Research, 3(1), 218-235.
Wikner, J. (2012). Kundorderstyrning och frikopplingszoner Bättre produktivitet, 10-18 Stockholm: Janbrink .
Spiegler, V., Naim, M., Wikner, J. (2012). A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience International Journal of Production Research, 50(21), 6162-6187.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor Bättre Produktivitet, 8(8), 12-16 Stockholm: Janbrink media .
Wong, H., Wikner, J., Naim, M. (2010). Evaluation of postponement in manufacturing systems with non-negligible changeover times Production planning & control (Print), 21(3), 258-273.
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2009). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning Bättre produktivitet, 12-16 Stockholm: Janbrink Media .
Wong, H., Wikner, J., Naim, M. (2009). Analysis of form postponement based on optimal positioning of the differentiation point and stocking decisions International Journal of Production Research, 47(5), 1201-1224.
Wikner, J., Tang, O. (2008). A structural framework for closed-loop supply chains International Journal of Logistics Management, 19(3), 344-366 Bingley: Emerald .
Naim, M., Wikner, J., Grubbström, R. (2007). A Net Present Value Assessment of Make-To-Order and Make-To-Stock Manufacturing Systems Omega: The International Journal of Management Science, 35(5), 524-532.
Wikner, J., Naim, M., Rudberg, M. (2007). Exploiting the Order Book for Mass Customized Manufacturing Control Systems With Capacity Limitations IEEE transactions on engineering management, 54(1), 145-155.
Wikner, J. (2006). Affärssystem och lean production: det bästa av två världar Intelligent logistik, 10-.
Olhager, J., Selldin, E., Wikner, J. (2006). Decoupling the Value Chain International Journal of Value Chain Management, 1(1), 19-32.
Wikner, J., Rudberg, M. (2005). Introducing a Customer Order Decoupling Zone in Logistics Decision-Making International Journal of Logistics, 8(3), 211-224.
Wikner, J. (2005). Dynamic Analysis of a Production-Inventory Model Kybernetes, 34(6), 803-823.
Wikner, J., Rudberg, M. (2005). Integrating Production and Engineering Perspectives on the Customer Order Decoupling Point International Journal of Operations & Production Management, 25(7), 623-641.
Rudberg, M., Wikner, J. (2004). Mass Customization in Terms of the Customer Order Decoupling Point Production planning & control (Print), 15(4), 445-458.
Wikner, J. (2003). Continuous-Time Dynamic Modelling of Variable Lead Times International Journal of Production Research, 41(12), 2787-2798.
Olhager, J., Rudberg, M., Wikner, J. (2001). Long-Term Capacity Management: Linking the Perspectives from Manufacturing Strategy and Sales and Operations Planning International Journal of Production Economics, 69(2), 215-225.
Olhager, J., Wikner, J. (2000). Perspektiv på modeller och metoder för produktionslogistik Bättre produktivitet, 12-15.
Olhager, J., Wikner, J. (2000). Production Planning and Control Tools Production planning & control (Print), 11(3), 210-222.
Agrell, P., Wikner, J. (1996). A Coherent Methodology for Productivity Analysis Employing Integrated Partial Efficiency International Journal of Production Economics, 46-47, 401-411.
Grubbström, R., Wikner, J. (1996). Inventory Trigger Control Policies Developed in Terms of Control Theory International Journal of Production Economics, 45(1-3), 397-406.
Agrell, P., Wikner, J. (1996). An MCDM Framework for Dynamic Systems International Journal of Production Economics, 45(1-3), 279-292.
Wikner, J., Naim, M., Towill, D. (1992). The System Simplification Approach in Understanding the Dynamic Behaviour of a Manufacturing Supply Chain Journal of Systems Engineering, 2, 164-178.
Towill, D., Naim, M., Wikner, J. (1992). Industrial Dynamics Simulation Models in the Design of Supply Chains International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 22(5), 3-13.
Wikner, J., Towill, D., Mohammed, N. (1991). Smoothing Supply Chain Dynamics International Journal of Production Economics, 22(3), 231-248.

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Mattsson, S., Hedvall, L., Wikner, J. (2020). Ett koncept för adaptiv dimensionering av säkerhetsbuffertar. Bromma: Logistikföreningen Plan, Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020, Stockholm, 21 oktober, 2020.
Hedvall, L., Wikner, J. (2019). Decision-Making Process for Buffer Dimensioning in Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019.
Wikner, J., Tiedemann, F. (2019). Customization and Variants in Terms of Form, Place and Time. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019.
Tiedemann, F., Wikner, J. (2019). Postponement Revisited – A Typology for Displacement. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019.
Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Adaptiv buffertstyrning baserad på önskad servicenivå. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019.
Mattsson, S., Hedvall, L., Wikner, J. (2019). Dimensionering av kötider baserat på önskad utnyttjningsgrad och servicenivå. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019.
Wikner, J., Hedvall, L. (2018). A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018.
Käkelä, N., Wikner, J. (2018). Defining solution spaces for customizations. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2018; Seoul; South Korea; 26 - 30 August 2018.
Sollander, K., Engström, A., Wikner, J. (2018). A framework for task-based ambidexterity in manufacturing SMEs. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018.
Tiedemann, F., Wikner, J. (2018). Some Common and Fundamental Characteristics of Four Supply Chain Strategies – Customization, Leagility, Postponement and Segmentation. 25th EurOMA International Annual Conference, June 24 - 26, 2018, Budapest, Hungary.
Engström, A., Wikner, J. (2017). Identifying scenarios for ambidextrous learning in a decoupling thinking context. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, September 3-7, 2017..
Hedvall, L., Hilletofth, P., Wikner, J. (2017). Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies. The 24th EurOMA conference, 1st-5th July 2017, Edinburgh.
Hedvall, L., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2017, Hamburg, Germany, 3 - 7 September 2017.
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategiska ledtiders inverkan på räntabilitet. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016: Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016..
Wikner, J., Tiedemann, F. (2016). Kundanpassning och variantspridning i termer av form, plats och tid. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016; Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016..
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2016). Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier. Forsknings- och tillämpningskonferensen.
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategic lead-time implications on return on assets. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway.
Wikner, J. (2015). Financial measures and their relations to decoupling points and decoupling zones. International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015.
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015.
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2013). Time-phasing and decoupling points as analytical tools for purchasing. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December 2013 Bangkok, Thailand.
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. , ... Spaak B. (2013). A method for customer-driven purchasing. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, 9-11 June 2013.
Wikner, J. (2012). Kundorderstyrning och frikopplingszoner. Plans forsknings- och tillämpningskonferens.
Bäckstrand, J., Wikner, J., Carlsson, B. (2012). Kundorderstyrning och kundanpassning - ett kund- och leverantörsperspektiv. 14th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Lund, Sweden, 22-23 August 2012.
Naim, M., Wikner, J., Towill, D., Marques, V. (2012). Mitigating the bullwhip effect by exploiting archetypes of complex production and inventory control systems. 17th International Working Seminar on Production Economics, 20-25th February 2012, Innsbruck, Austria.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2012). Decoupling points and product uniqueness impact on supplier relations. 19th International Annual EurOMA Conference, Amsterdam, The Netherlands, 1-5 July 2012.
Wikner, J. (2011). Ledtidsbaserat ramverk för kundorderstyrning. Stockholm: Plan, PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2011). Aligning operations strategy and purchasing strategy. 18th International Annual EurOMA Conference, Cambridge, UK, 3-6 July 2011.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor. Stockholm: Logistikföreningen PLAN, 12th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Skövde, Sweden, 18-19 August 2010.
Wikner, J., Johansson, E., Persson, T. (2009). Process based inventory classification. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2009). Grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN, 11th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Växjö, Sweden, 19-20 August 2009.
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2008). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN - Logistikföreningen, 10th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Gothenburg, Sweden, 27-28 August 2008.
Wikner, J., Wong, H., Naim, M. (2007). Postponement based on the positioning of the differentiation and decoupling points. New York: Springer, International IFIP TC 5, WG 5.7 Conference on Advances in Production Management Systems (APMS 2007), September 17–19, Linköping, Sweden.
Wikner, J., Tang, O. (2006). Differentiering inom återkopplade logistiksystem baserat på kundorderpunkten. Trollhättan: Högskolan Väst, Plans forsknings- och tillämpningskonferens 2006.
Wikner, J. (2005). Hantering av osäkerhet i försörjningskedjor med utgångspunkt i frikopplingspunkter. Borås: Högskolan i Borås, PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Borås den 18-19 augusti 2005.
Rudberg, M., Wikner, J. (2002). The customer order decoupling point: definition and application areas. Linköping: Institutionen för produktionsekonomi, Linköpings universitet, PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens 2002.
Wikner, J., Towill, D., Naim, M. (1991). A Reference Model for Smoothing Supply Chain Dynamics. the XIth International Conference on Production Research.

Proceedings (redaktörskap)

Olhager, J., Persson, F., Selldin, E., Wikner, J. (Eds.). (2002). Produktionslogistik 2002: modeller för effektiv produktionslogistik : artiklar från PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens 2002. , Linköping: Institutionen för produktionsekonomi, Univ.

Övrigt