student

Disciplin- och avskiljandenämnden

Disciplin- och avskiljandenämnden

Disciplin- och avskiljandenämnden handlägger och fattar beslut i disciplin- och avskiljandeärenden som avser student inskriven för grundutbildning vid Jönköping University.

Ordförande

  • Advokat Susanne Malmström

Sekreterare

Övriga ledamöter