student

Mattestuga

Mattestuga

Studenter som behöver matematikstöd kan vända sig till Mattestugan för att få hjälp. Mattestugan håller till på biblioteket och är öppen för alla studenter som läser vid Högskolan i Jönköping.

Matematikstöd till alla studenter

Alla studenter som behöver hjälp med olika matematikproblem är välkomna. Stugan bemannas av matematiklärarna vid JTH, och beredskap finns för att hjälpa studenter med matematikrelaterade problem i alla kurser som ges vid högskolan.

Tid och plats

Varje tisdag, hela terminen

Bibliotekets läsesal, C2004
17.00-19.00

Kontakt