student

Högskolan för lärande och kommunikation

Här kan du hitta kontaktuppgifter till de personer som arbetar med ditt program eller kurs.

Allmänna ärenden

Frågor om...

Kontaktperson

Befattning

Studievägledning för Förskollärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet

 

Katarina Wanselius

Tidsbokning per telefon eller e-post.

Studievägledning för Grundlärarprogrammet

Katarina Wanselius

Tidsbokning per telefon eller e-post.

Studievägledning för Internationellt arbete, Personalprogrammet och MKV-programmet

Simon Stenered

Tidsbokning per telefon eller e-post

Studievägledning för kurser och program på avancerad nivå

Simon Stenered

Tidsbokning per telefon eller e-post.

Utlandsstudier

International Office


Schema 


Ann Olofsson

Schemaläggare

Tentamen

Anette Björkman

Tentamenssamordnare

Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd

Gunvi Möllås

HLK:s representant

Ärenden om kränkande behandling

Susanna Anderstaf

HLK:s representant

Kommunikation

Håkan Strahl

Kommunikations-avdelningen, JU

Nationell studentrekrytering

Julia Randau

Kommunikations-avdelningen, JU


Internationellt arbete - Globala studier

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering

Ann-Sofie Lekenstam

Programansvarig

Ladok och Valwebben

Ulrika Pohl

Utbildningsadministratör

VFU

Ann-Sofie Lekenstam

Programansvarig

 

Lärarprogrammen

Ärenden

Namn

Befattning

VAL-projektet och beslut om tillgodoräknande och validering

Kerstin Ericson

Utbildningsledare lärarprogrammen

Beslut om tillgodoräknande och validering

Dusan Zelic

Utbildningsledare distansbaserade lärarutbildningar

Ladok och Valwebben - förskollärare

Isabelle Ottosson

Utbildningsadministratör

Ladok och Valwebben - grundlärare

Ulrika Pohl

Utbildningsadministratör

Ladok och Valwebben - ämneslärare

Elisabeth Henriksson

Utbildningsadministratör

VFU

Maria Hedström

Utbildningsledare, VFU

VFU

Maria Hedström

Utbildningsadministratör, VFU

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering

Hannes Ewehag

Utbildningsledare

Ladok

Isabelle Ottosson

Utbildningsadministratör

Beslut om tillgodoräknande och validering utlandsstudier

Hannes Ewehag

Utbildningsledare

VFU

Hannes Ewehag


Human Resources

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Ingela Bergmo Prvulovic

Utbildningsledare

Ladok

Elisabeth Henriksson

Utbildningsadministratör

Interventions in Childhood

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Karin Bertills

Programansvarig

Ladok

Isabelle Ottosson

Utbildningsadministratör


Swedish Preschool Education

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Cathrine Ryther

Utbildningsledare

Ladok

Isabelle Ottosson

Utbildningsadministratör


Sustainable Communication

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Mia Verhoeff Friman

Utbildningsledare

Ladok

Daniel Eriksson

Utbildningsadministratör

Fristående kurser

Ärenden

Namn

Befattning

Studievägledning avancerad nivå

Simon Stenered

Studievägledare

Beslut om tillgodoräknande och validering

Dusan Zelic

Utbildningsledare fristående kurser på grund- och avancerad nivå

Ladok

Daniel Eriksson

Utbildningsadministrationen