student
Sidan uppdaterad 2013-06-27

Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning granskar och följer upp att all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (JU) uppfyller de kvalitetskrav som JU:s interna regelverk ställer på utbildning samt de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda statligt reglerade examina.

Ledamöter 2018-2021

Pia Bülowlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Hälsohögskolan, ordförande/dekan
Pär Sjölanderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Jönköping International Business School, vice ordförande/prodekan

Mikaela Backmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, docent, Jönköping International Business School
Ehsan Ghassemalilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Tekniska Högskolan
Jörgen Gustavssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Tekniska Högskolan
Joel Hedegaardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lektor, Högskolan för Lärande och Kommunikation
Tobias Samuelssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Högskolan för Lärande och Kommunikation
Tillan Strandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, adjunkt, Hälsohögskolan

Johan Bäcklundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, doktorandrepresentant
Jenny Jensdóttir, studentrepresentant

Handläggare: Daniel Erikssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekreterare: Ann Olofsson

Möten HT2020

  • 28 augusti, kl. 12:00-15:30
  • 24 september, kl. 12:00-15:30
  • 20 oktober, kl. 12:00-15.30
  • 26 november, kl. 12:00-15:30
  • 16 december, kl. 12:00-15:30

Protokoll

Protokoll från och med 2012 finns på nämndens sida på intranätet.

Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 ersattes Antagnings- och examensnämnden och Fakultetsnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.