Tekniska Högskolan får internationell kvalitetsstämpel

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas ackrediteringen "Engaged University" av den internationella organisationen ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities). I tre av kriterierna får JTH betyget ”Excellent”.

ACEEU besökte JTH och sitter med JTH:s ledningsgrupp i ett möte.

Johan Blaus (närmast), vice ordförande i ACEEU:s ledningsråd, besökte i höstas Tekniska Högskolan om ackrediteringen. Runt bordet sitter även Annika Gustafsson, Gunnar Gunnarsson, Linda Bergqvist, Jenny Bäckstrand, Ingrid Wadskog, Salem Seifeddine och Patrik Cannmo på Tekniska Högskolan.

ACEEU skriver i sin slutrapport att Tekniska Högskolan (JTH) presterade enastående bra resultat i sin utvärdering och därför villkorslöst tilldelas ACEEU:s ackreditering för Engaged University. Beskedet tas emot med stor glädje.

- Jätteroligt, vi är otroligt stolta över den här ackrediteringen. Det är en internationell kvalitetsstämpel som befäster att vi gör rätt saker på ett bra sätt när det gäller att förbereda studenterna för yrkeslivet genom att varva teori och praktik. Engaged University innebär att man engagerar sig och vill bidra till samhällsnytta. Ackrediteringen kommer säkerligen att öppna nya dörrar för oss och visar att forskningen som vi bedriver tillsammans med företag gör skillnad, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.

Iingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Iingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Engagemang och excellens

ACEEU är ett globalt kvalitetssäkringsorgan med säte i Tyskland, som specialiserat sig på att erkänna och främja entreprenörskap och engagemang i högre utbildning för att lärosäten ska ha en större påverkan inom sociala, ekonomiska och kulturella områden. Ackrediteringen ”Engaged University” lyfter enligt ACEEU fram lärosätets engagemang och excellens och ger ett tydligt budskap till studenter, företag, akademiska partners, anställda och finansiärer om att lärosätet är samverkansskickligt.

Nära samarbete med industrin

ACEEU har gjort en extern granskning av JTH:s nära samarbete med industrin och tilldelar skolan betyget ”Excellent” i kriterierna: Ledarskap, kultur och utbildning. ACEEU understryker att JTH:s värderingar och förhållningssätt till ledarskap kombineras för att främja engagemang och att även kulturen på skolan bygger engagemang. De skriver vidare att externa intressenter berikar studenternas lärandeupplevelse och gagnar ett brett spektrum av karriärmöjligheter inom både den privata, offentliga och ideella sektorn.

Linda Bergqvist, samverkanschef på JTH.

Linda Bergqvist, samverkanschef på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Ett nätverk med liknande ambitioner

Linda Bergqvist, samverkanschef på JTH, berättar att man i och med ackrediteringen blir en del av ett nätverk av lärosäten med liknande ambitioner, som söker samarbeten och vill vara relevanta för näringslivet och det omgivande samhället.

- Det är ingen slump att vi samverkar med cirka 600 företag under ett år. Det är genom samverkan vi säkerställer relevansen i den utbildning och forskning vi bedriver och levererar till samhället. Det har vi alltid gjort och nu har vi fått ett officiellt kvitto på det, att vi är bra på samverkan. Ackrediteringen kommer att ge oss fördelar framöver när vi till exempel söker samarbeten eller ska anställa personal, säger Linda Bergqvist.

Bild av certifikatet till ackrediteringen Engaged University

Här är en bild av certifikatet för ackrediteringen "Engaged University", som tilldelats Tekniska Högskolan.

2021-12-09