student
Sidan uppdaterad 2014-01-13

Högskolan för lärande och kommunikation

Utgångna kurser vid Internationellt arbete – inriktning globala studier

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Simon Stenered simon.stenered@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

Hållbara städer i Nord och Syd, LHSK19 (Sista kurstillfälle VT-18)

Tillfälle 1:

27 maj 2020 kl. 9.00: deadline för inlämning av individuell slutrapport till kursansvarig Mikael Gustafsson.
29 maj 2020 kl. 9.00: opponering/examination via zoom

Tillfälle 2:

18 augusti 2020 kl. 9.00: deadline för inlämning av individuell slutrapport till kursansvarig Mikael Gustafsson.
20 augusti 2020 kl. 9.00: opponering/ examination via zoom

Globala ekonomiska och politiska institutioner, LGEG 18 (Sista kurstillfälle HT 19)

Tillfälle 1:

Hemtentamen v.44 2020 (26 okt -30 okt).

Sista anmälningsdatum: 12 oktober 2020

Tillfälle 2:

Hemtentamen v.13 2021 (29 mars – 2 april)

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

Kontakta kursansvarig Johanna Bergström johanna.bergström@ju.se

Communication Perspectives, LCPG 17 (Sista kurstillfälle HT 19)

Två tillfällen för omexamination erbjuds före årsskiftet 2020.

Sista anmälningsdatum: 18 december, 2020

Kontakta kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström för individuell bokning av tentamenstillfälle. asa.dahlstrom@ju.se

Utgångna och väsentligen förändrade kurser vid lärarprogrammen

Student ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination. Bifoga blanketten "Anmälan om omexaminationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" vid omexamination. Om sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

VT 21

Svenska I för grundlärare 4-6, LS1N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.02.23 och 21.04.06

Skriftlig reflektionsuppgift: 21.02.24 och 21.04.07

Gruppuppgift samt enskild skriftlig reflektion: 21.02.25 och 21.04.08

Workshop: 21.02.26 och 21.04.09

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Svenska II för grundlärare 4-6, LS2N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.03.29 och 21.05.10

Skriftlig uppgift: 21.03.30 och 21.05.11

Didaktik: 21.03.31 och 21.05.12

Workshop: 21.04.01 och 21.05.14

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Svenska III för grundlärare 4-6, LS3N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen: 21.05.18 och 21.09.07

Workshops och dramatisk gestaltning (Dramatisk gestaltning, Litteraturseminarium, Sammanfattning av artikel/didaktisk forskning): 21.05.19 och 21.09.08

Skriftlig uppgift, barnboksanalys och historik: 21.05.20 och 21.09.09

Filmseminarium: 21.05.21 och 21.09.10

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


HT 2019/VT 2020

 • Kursen i Svenska IV för grundlärare F-3 (L4SR26) har fått en ny kursplan och därmed erbjuds studenten att vid två tillfällen examineras enligt den gamla kursplanen.
  Våren 2020 erbjuds därför examinationer för varje moment vid två olika tillfällen:
  - Skriftlig individuell tentamen, 24/1 och 6/3
  - Seminarier:
  1. Grupparbete: läsundervisningens villkor och teorier (Berg 2011), 31/1 och 13/3
  2. Svenskämnets texter 1: barnlitteratur och didaktiska val, 7/2 och 20/3
  3. Svenskämnets texter 2: genrer, modaliteter, populärkultur, 14/2 och 27/3
  - Workshop: Specialpedagogik, 21/2 och 3/4
  - Vetenskaplig metod: Avhandlingsseminarium, 28/2 och 8/5
  Kontakta: Anette Almgren White anette.almgren-white@ju.se för vidare information snarast möjligt, dock senast 10 dagar innan examinationsdatum.


 • Kursen " Engelska för ämneslärare, 31-60 hp," (LE2N16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.

  Momentet "Written Assignment 2" (2 hp) har utgått.
  Två återstående examinationer enligt tidigare kursplan kommer att erbjudas 2019-09-20 samt 2019-12-06.

  Om du tidigare läst kursen och restar med det aktuella moment och önskar omexamineras så vänligen kontakta Anette Svenssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för vidare information.
  Efter att det andra examinationstillfället passerat vänligen kontakta studievägledare för vidare hjälp.
 • Kursen "Utforskande matematik i förskolan" (LUMK16) är väsentligen förändrad från och med HT 19.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Ulla-Lena Simonssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tidigare kurs kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2019-11-27 samt 2020-04-08. Datumen gäller oavsett vilken examination som ska göras. Ska du skriva tentamen måste du som vanligt anmäla dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället.


HT 2018/VT 2019

 • Kursen "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II" (LU2N16) har väsentligen förändrats fr.o.m. HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Lina Mrak. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKursen kommer examineras vid två återstående tillfällen; 2018-12-07 och 2019-02-15. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

 • Kursen "Hållbarhet i en mångkulturell värld" eller "Sustainability in a multicultural world" (LHMN16, LHFN17, LHKK16, LHGN17, LHMN17, LSMN16 eller motsvarande kurs) utgår från samtliga lärarprogram vid JU från och med HT 18.

  Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta Per Bergströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kursen kommer examineras vid två återstående tillfällen varav det första v. 44. Kontakta Per Bergström snarast möjligt för att få vidare information. Efter att andra och sista examinationstillfället passerat kommer inga ytterligare examinationer att erbjudas i kursen och därefter måste ny kurs läsas. Kontakta i detta fall studievägledningen för vidare hjälp.

VT 2018

 • Delkursen "Literature and Culture in the English Language 1", och därmed Engelska för Ämneslärare 1-30 hp (LE1K17), har väsentligen förändrats

  Har du tidigare läst kursen och ej klarat Examinationsmomentet "Engelskspråkig litteratur och kultur 1,
  skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp" så finns två återstående examinationstillfällen: 2018-11-30 och 2019-03-22.

  Anmäl dig för omexamination (länk till blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till kursansvarig Anette Svensson. Annika Denke är examinator. Efter att det sista datumet passerat vänligen kontakta studievägledningen.

HT 2017

 • Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och VFU I (FSLG13)
  Kursen ovan förändras väsentligen från och med ht 17. Om du tidigare läst kursen och restar med ett eller flera moment vänligen kontakta studievägledningen om inte annat anges nedan. Sista datum för examination av momenten sker enligt följande:
 • "Individuell skriftlig tentamen" den 5/12 2017.
 • "Kommunikation" 7/12 kl:10.00-11.30 i Hb 420, anmäl att du önskar delta till Fredrik Ebefors.Kursstrukturen i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har väsentligen förändrats med början Vt16.

Följande kurser kommer att upphöra och ges för sista gången Ht16:

Kurs

Kurskod

Kursansvarig

Fritidspedagogik IV – Kunskapsområdets didaktik

LF4N12

Anna Klerfelt

Fritidspedagogik V – Interaktion och ledarskap

LF5N12

Maria Hammarsten

Fritidspedagogik VI - Fritidskulturer

LF6N13

Anna Klerfelt


Enligt JUs regler, Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning vid Jönköping University, har student rätt till två examinationer enligt den kursplan som studenten är registrerad på inom ett år efter beslutet om ändring.

Du som är eller har varit registrerad på någon av dessa kurser och ännu inte blivit godkänd på kursens examinationsmoment erbjuds nu möjlighet att göra detta. Kontakta kursansvarig för respektive kurs före 1 december 2016 för information om när examinationer ges för de moment som du saknar.