student

Högskolan för lärande och kommunikation

Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär. Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid. Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Studievägledning och studieplanering för:

Lärarprogrammen

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Studievägledning och studieplanering för:

Kandidatprogram

 • Human Resource med inriktning mot företagsekonomi
 • Human Resource med inriktning mot psykologi
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
 • Globala studier (tidigare IA)

  Magister/Master
 • Global Studies: Sustainable Societes and Social Change – GlobalS
 • Learning, Digitalization, and Sustainability – LeaDS
 • SusCom - Sustainable Communication
 • Interventions in Childhood
  Övrigt
 • Fristående kurser
 • KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning)

Studievägledning och studieplanering för:

Lärarprogrammen

 • Ämneslärarprogrammt inriktning årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammt inriktning Gymnasieskolan

Information om validering av reell kompetens för tillgodoräknande

Läs mer här. Pdf, 78.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För frågor om:

Oavslutade studier inom Lärarprogrammet påbörjade före 2011 vid Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakta utbildningssamordnare berit.tornell@ju.se eller 036-101401

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post. Studievägledarna sitter i K-huset och du har inte möjlighet att besöka dem utan en bokad tid då det är låst in till de olika våningarna.

Enklare frågor kan du därför fördelaktigast skicka via mail.