Fredrik Abrahamsson

Avdelningschef
Biträdande Universitetslektor
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie licentiat

Kontakt

Rum
E4413
Telefon
Schema
Ändra din information

Artikel

Abrahamsson, F. (1999). Strong L1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the Boltzmann equation Communications in Partial Differential Equations, 24(7-8), 1501-1535. More information

Licentiatavhandling

Abrahamsson, F. (1997). Strong L1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the spatially homogenous Boltzmann equation (Licentiate thesis). More information