student

VFU-organisation

VFU-organisation

VFU-organiationen på HLK består av en utbildningsledare för VFU samt tre VFU-ledare som representerar de olika lärarprogrammen. Utbildningsledaren och VFU-ledarna har olika ansvarsområden men det går bra att vända sig till någon av dem om du har frågor.

Två gånger om året, i april och november, beställer HLK VFU-platser av de VFU-områden (kommuner) som HLK har avtal med. Beställningen, som sker genom en VFU-databas till den kommunala VFU-samordnaren utgår från de kursval som du gjort inför kommande termin samt det VFU-område du tillhör. VFU-samordnaren rapporterar sedan fortlöpande in platser till HLK och när platserna inkommit färdigställs beställningen och ett e-post skickas ut till dig där din VFU-plats framgår.

VFU-samordnaren får fram platser genom att kontakta rektorer eller lärare på enskilda skolor eller enheter. I flera VFU-områden finns så kallade VFU-ansvariga som på sin enhet ansvarar för VFU-platser. En enhet kan bestå av ett antal skolor, förskolor och fritidshem.

HLK:s målsättning är att du ska få reda på din VFU-plats senast tre veckor före VFU-periodens start. I samband med terminsstart eller specifika omständigheter kan du ibland få vänta på din plats något längre. Ungefär två veckor innan VFU-perioden börjar ges VFU-information i kursen. Det är ett viktigt tillfälle för genomgång av kursmålen!

Centrala funktioner inom VFU

VFU-områden

Som student har du själv möjlighet att påverka i vilket VFU-område du vill göra din VFU. Du har 17 områden att välja mellan och dessa finns i Jönköpings närhet (Jönköpings län, samt delar av Västra Götalands län). HLK samarbetar också med ett antal fristående aktörer och dessa ingår i VFU-samordnarens ansvar.

Första terminen väljer du vilket VFU-område du vill tillhöra och sedan tillhör du detta område under hela din utbildningstid om du inte aktivt väljer att byta område. Önskar du byta område ska du lämna in blanketten byte av VFU-områdePDF (pdf, 36.5 kB). Senast den 15 april respektive 15 oktober för nästkommande termin ska blanketten lämnas in.

Text

VFU-område

VFU-samordnare

Aneby

Benita Andersson

Eksjö

Liselotte Andersson

Falköping

Pia Lindström Westerlund

Gislaved

Per Stavås

Gnosjö

Per Kjöllerström

Habo

Per Sandberg

Jönköping

Ulrika Martinsson (gymnasiet, 7-9)

Elisabeth Hamark (F-3, 4-6, FTH)

Louisa Rosendahl (FSKA)

Mullsjö

Carina Arthursson

Nässjö

Eva Åkesson

Jessica Rosenqvist Warren

Skövde

Ylva Åhlund Bloom

Sävsjö

Karin Karlsson

Tidaholm

Johanna Ljungqvist

Tranås

Åsa Scharff

Ulricehamn

Britta Folkesson

Vaggeryd

Ann-Christin Nilsson

Vetlanda

Helene Gustavsson (förskola)    Mikael Porss (grundskola)                 Johanna Wilhelmsson (gy)

Värnamo

Evelina Jahnsén


Önskemål

Du som student har begränsade möjligheter att påverka vilken VFU-plats du får, men om du önskar påverka är det VFU-samordnaren som ska kontaktas, du får alltså inte ordna en egen plats. Geografiska önskemål har din VFU-samordnare endast i undantagsfall möjlighet att ta hänsyn till.

Tips inför din VFU

  • Kontakta din VFU-plats så fort du fått besked.
  • Förbered dig inför första kontakten med din VFU-plats. Läs in dig på de aktuella dokumenten, fundera igenom din egen målsättning med VFU-perioden. Underskatta inte betydelsen av att visa ett aktivt förhållningssätt.
  • Se till att du blir presenterad för övrig personal på VFU-platsen.
  • Om din handledare inte kan komma på handledarträffen så visa VFU-sidan på webben och den information som finns att hämta där.

Behandling av personuppgifter i databas

Behandlingen av dina personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Högskolan och få uppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om PUL, hör av dig till högskolans personuppgiftsombud. När VFU-placeringar organiseras behandlar högskolan personuppgifter om dig i en databas. Det gäller ditt namn, studieinriktning, uppgifter om eventuella studieuppehåll och studieavbrott, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt foto som hämtas från högskolans interna system och dessutom dina VFU-placeringar. Berörda lärare på HLK samt VFU-samordnare och ansvariga i skolverksamheterna har tillgång till uppgifterna, ingen annan. Uppgifterna om dig raderas från databasen en tid efter att du avslutat dina studier.

VFU-ledare

Förskollärarprogrammet

Annika Almqvist
annika.almqvist@ju.se

Grundlärarprogrammet

Gunnel Jäderland
gunnel.jaderland@ju.se

Ämneslärarprogrammet

Weronica Ader
weronica.ader@ju.se

VFU-Parken

Här hittar du som VFU-samordnare eller VFU-ansvarig länk till VFU-Parken