student

VFU Lärarprogrammen

VFU Lärarprogrammen

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk och poängsatt del av utbildningen.

Under din utbildning kommer du ha VFU under sammanlagt 20 veckor, men var VFU:n kommer varierar beroende på vilket program du är antagen till. VFU-perioderna är för samtliga lärarstudenter fördelade enligt strukturen 3+5+5+7 veckor. VFU I och IV ligger i anslutning till den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och VFU II och III ligger i anslutning till ämnesstudierna.

Programöversikt VFU

Förskollärare

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 

 

 

 

 

Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

 

Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

 

 

Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Under din studietid kommer du få en VFU-plats tilldelad dig till varje VFU-period. I Jönköping, Habo och Nässjö kommuner sker tilldelningen utifrån försöksverksamheten med Övningsskolor och Övningsförskolor (läs mer om detta under fliken för ÖS-projektet) för F-3-, 4-6- och förskollärare. Du kommer under dina VFU-perioder få möta flera olika typer av skolor/förskolor.

Som student deltar du i förskolans/fritidshemmets/skolans arbete utifrån de villkor som råder. Det innebär att du går in i den planering och det arbete som sker på plats. Du som student ska vara till nytta för den verksamhet du kommer till. Samtidigt finns motsvarande nyttoaspekt för dig som student. Genom den regelbundna vistelsen och arbetet i förskolan/fritidshemmet/skolan får du uppleva både konkret arbete och möjlighet att reflektera kring det som sker. Det handlar alltså om ett lärande i arbete. VFU:n ska ge dig möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter som avser hela lärarrollen.   

Tänk på att...


 

Terminsöversikt

Terminsöversikt läsåret 2018/2019 hittar du härPDF.

VFU-Parken

Här hittar du som är VFU-samordnare eller VFU-ansvarig länk till: