student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema HLK

Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1710, 1801 Språkfärdighetstest)
Lördag 24 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Exam on Campus! Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen 3 HP (1802, 1711 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Lördag 24 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Exam on Campus! Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen - Inspera 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 26 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SN19
Salstentamen - Inspera 4 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 26 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 5 HP (2002 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602, 1702, 1802 Lag och rätt)
Onsdag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: omtentamen,INSPERA tenta genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (2001 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 29 oktober klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: He303
Fritext: Omtentamen ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSVP18
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (1801 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 29 oktober klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Inspera - Digital tentamen 2 HP (2004 Individuell skriftlig tentamen 3)
Fredag 30 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 41
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: He303 A-O, He309 P-Ö
Fritext: Delkurs 3, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 30 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 42
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1903, 1803 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-25)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1808 Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-25)
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1803 Språkfärdighet 1: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-25)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1703 Språkfärdighet: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-25)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1708 Språkfärdighet 2: VOC/MCT)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-25)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Inspera - Digital tentamen 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-25)
Antal anmälda: 28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam perfomed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1609 Språkfärdighet 2: VOC/MCT)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-25)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Inspera - Digital tentamen/Nätbaserad kurs 1 HP (2004 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Torsdag 5 november klockan 09:00 till måndag 9 november 23:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 123
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentan är tillgänglig från 5/11 kl. 09:00 till 9/11 kl. 23:00. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE1K19
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 9 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-10-30)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-01)
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Grupp 1 skriver 09:00- 10:00 och grupp 2 11:00 - 12:00. Re-exam, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam ,INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-01)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-01)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Salstentamen 1 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem 7.5 HP- LUFK17
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 12 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam in Inspera,OFF CAMPUS Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Inspera - Digital tentamen 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 16 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-06)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam, performed on Campus,Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Onsdag 18 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-08)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA exams Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2004 Individuell tentamen)
Fredag 20 november klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-10)
Antal anmälda: 71
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 21 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-11)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1701, 1801, 1601 Individuell skriftlig salstentamen)
Lördag 21 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-11-11)
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1808 Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1803 Språkfärdighet 1: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1703 Språkfärdighet: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1609 Språkfärdighet 2: VOC/MCT)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1708 Språkfärdighet 2: VOC/MCT)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1903, 1803 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re- Exam performed on Campus, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digitlal tentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus/Exam on Campus INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1808 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Torsdag 26 november klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Se till att du har en giltiga användaruppgifter och tillgång till Inspera, tentamen i sal på Campus
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Inspera - Digital tentamen/Nätbaserad kurs 1 HP (2005 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5)
Torsdag 26 november klockan 09:00 till måndag 30 november 23:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 123
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentan är tillgänglig från 26/11 / kl. 09:00 till 30/11 kl. 23:00. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (2005 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 november klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-10-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Delkurs 4 Medier och demokrati, INSPERA tentamen som skrivs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKN10
Salstentamen 5.5 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 november klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-10-27
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: , Tentamen på Campus
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 november klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-10-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1710, 1801 Språkfärdighetstest)
Lördag 28 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam on Campus! Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen 3 HP (1802, 1711 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Lördag 28 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-10-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam on Campus! Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 1 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator/Re-xam on Campus! ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 1 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator! /Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen på Campus
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Salstentamen - Inspera 4 HP (1902, 1802 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1801, 1710, 1701 Examination)
Lördag 5 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-11-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam performed on Campus! Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 4 HP (2001 Individuell skriflig tentamen 2)
Måndag 7 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: delkurs 2, omtentamen på Campus
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Måndag 7 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital exam 5 HP (2003 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 8 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 8 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, Samhällsekonomi,Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 10 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-11-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/ Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7.5 HP- LDVG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1702 Individuell salstentamen)
Torsdag 10 december klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2020-11-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta / re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2004 Individuell tentamen)
Torsdag 10 december klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2020-11-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 11 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen 1)
Fredag 11 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus, DELKURS 1
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Söndag 13 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-11-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602, 1702, 1802 Lag och rätt)
Onsdag 16 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, INSPERA tenta genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 5 HP (2002 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 16 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Torsdag 17 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Se till att du har en giltiga användaruppgifter och tillgång till Inspera, tentamen i sal på Campus
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Inspera - Digital tentamen 2 HP (2004 Individuell skriftlig tentamen 3)
Fredag 18 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-11-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Delkurs 3, Omtentamen , Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1709, 1610, 1809 Lingvistik: Skriftlig tentamen)
Fredag 18 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-11-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: rE-EXAM , INSPERA , Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Projektledning 7.5 HP- LPLG10
Inspera - Digital tentamen/Nätbaserad kurs 2.5 HP (2006 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 6)
Torsdag 7 januari klockan 09:00 till fredag 15 januari 23:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 123
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentan är tillgänglig från 7/1 kl. 09:00 till 15/1 kl. 23:00. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta, Delkurs 4 Medier och demokrati,INSPERA tentamen skrivs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (2005 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 14 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-12-14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 14 januari klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-12-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 14 januari klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-12-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1803 Språkfärdighet 1: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Fredag 15 januari klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-12-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus på stationär dator.,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-12-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (2001 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 19 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602 Tentamen)
Tisdag 19 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 19 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-12-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 20 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus stationär dator , skriver även tentamen LNAN17. ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 20 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus på stationär dator Skriver även tentan LNFN17. Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKN10
Salstentamen 5.5 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 20 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-12-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 21 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus !Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 21 januari klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2020-12-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen sker på Campus.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link ttps://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-12-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Eksjö
Fritext: INSPERA exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-12-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Oskarshamn
Fritext: INSPERA exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2020-12-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Värnamo
Fritext: INSPERA exams Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1603, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-12-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv 7.5 HP- LIKG10
Salstentamen 6 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-12-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 24 januari klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2020-12-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam on Campus, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 4 HP (2001 Individuell skriflig tentamen 2)
Onsdag 27 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-12-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Dekurs 2, omtentamen
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Onsdag 27 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-12-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1808 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Torsdag 28 januari klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-12-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Se till att du har en giltiga användaruppgifter och tillgång till Inspera, tentamen i sal på Campus
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 5 HP (2003 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, Samhällsekonomi,Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digitlal tentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 10 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus/ Re-exam on Campus INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 11 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-01-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1701, 1710, 1801 Språkfärdighetstest)
Lördag 13 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam performed on Campus! Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 14 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-01-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator/Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 14 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-01-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen sker på Campus på stationära datorer./Exam on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Torsdag 18 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-01-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Se till att du har en giltiga användaruppgifter och tillgång till Inspera, tentamen i sal på Campus
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-16)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Salstentamen - Inspera 4 HP (1902, 1802 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 27 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus på statioär dator ! Studenter skriver även tentamen LNAN17 ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 27 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator. Studenter skriver även LNFN17. Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Värnamo
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Eksjö
Fritext: INSPERA re- exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Oskarshamn
Fritext: INSPERAre-exam. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera -Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: INSPERA re-exam venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen sker på Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1809, 1709, 1610 Lingvistik: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam , INSPERA , Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv 7.5 HP- LIKG10
Salstentamen 6 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentan skrivs på campus
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602 Tentamen)
Söndag 7 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Inspera - Digital tentamen 2 HP (2004 Individuell skriftlig tentamen 3)
Måndag 15 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Delkurs 3, omtenta ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 31 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta, Delkurs 4 Medier och demokrati, INSPERA tentamen skrivs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (2005 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 31 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 6 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam på Campus . Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 6 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus/Re-exam on Campus.INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7.5 HP- LDVG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1702 Individuell salstentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2004 Individuell tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/ Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1801, 1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 9 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-03-30)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Oskarshamn
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-03-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Eksjö
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Värnamo
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-03-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: INSPERA venue re exam is taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 8 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator.. Tentan skrivs samtidigt med LNFN17. Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 8 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus på stationär dator. Skriver även samtidigt tentamen LNAN17. Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv 7.5 HP- LIKG10
Salstentamen 6 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 10 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 29 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 31 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 31 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKN10
Salstentamen 5.5 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-07-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena