student

Tentamensschema HLK

Tentamensschema HLK

Angående omtentamina i augusti

Ett nytt beslut har fattats som påverkar en del omtentamina i augusti.

En del av omtentorna kommer att ges som salstentamen på campus och en del kommer att ges digitalt och på distans. De flesta är fortfarande digitalt och på distans.

Samtliga omtentamina (inklusive de som ges på campus) kommer genomföras på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad som gäller för den enskilda tentamen framgår vid anmälan och kan också utläsas av tentamensschemat.

Vänligen kontrollera noga vad som gäller för just din tentamen!

Vidare beslut angående tentamina fattas löpande och ju.se/corona uppdateras kontinuerligt med ny information.

Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 32
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen som skrivs på Campus
 
Inställd
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen - Inspera 5 HP (1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Salstentamen - Inspera 5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen I)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK16
Salstentamen - Inspera 5.5 HP (1904, 1602 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA1G16
Salstentamen - Inspera 7.5 HP (1601 Examination)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Salstentamen - Inspera 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen - Inspera 6 HP (1905, 1804, 1704 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Salstentamen - Inspera 4 HP (1802, 1902 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen - Inspera 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Organisationsteori 7.5 HP- LOTG18
Salstentamen - Inspera 4 HP (1802 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Hemtentamen via lärplattform 3 HP (1905 Delkurs 2: Barnbokens historik. Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen. Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 4.5 HP (2007 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Omtentamen. Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen 1)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1804 Kulturgeografisk översiktskurs)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 09:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam,INSPERA , Examinationsperiod 15/8 09:00 to 20/8 09:00 Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Salstentamen . Inspera 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, INSPERA tentamen inställd, hemtentamen i stället Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Hemtentamen via lärplattform 5 HP (2008 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta Hemtenta via lärplattform
 
Svenska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS2N17
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (1702 Tentamen)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera exam,Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen - Inspera 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Hemtentamen via lärplattform 6 HP (1805 Jämförande politik)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-08)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, Hemtentamen via lärplattform. Se till att du har fungerande JU konto
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen 5 HP (2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-08)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Salstentamen - Inspera 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-08)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam,INSPERA venue Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPPK18
Salstentamen 5.5 HP (1901 Individuell salstentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-09)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 4.5 HP (2008 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-09)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen - Inspera 4 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen 2)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-09)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam,INSPERA venue Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l 7.5 HP- LMTK18
Hemtentamen via lärplattform 6.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-10)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Home exam via learning Management system, Please make sure that you have valid JU account
 
Genusgeografier 7.5 HP- LGGG18
Salstentamen - Inspera 2.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-10)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, INSPERA venue Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1704, 1805 Delkurs 2: Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-10)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera re-exam, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G13
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (1302 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv)
Torsdag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-10)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-10)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Practical English 7.5 HP- LPEG19
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-11)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SN19
Salstentamen - Inspera 4 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-11)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Salstentamen - Inspera 5 HP (1803, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-11)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-12)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem 7.5 HP- LUFK17
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 22 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-12)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1603 Socialpsykologi med grupprocesser)
Lördag 22 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-12)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen.
 
Inställd
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen 7.5 HP (1303, 0703 Socialpsykologi med grupprocesser)
Lördag 22 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-12)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Inställd
Socialpsykologi med grupprocesser 7.5 HP- LSGG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 22 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-12)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE1K19
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 23 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-13)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Global Challenges and Strategies for Sustainable Development 15 HP- LGCG17
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (1702 Salstentamen)
Onsdag 26 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-16)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam ,INSPERA Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Internal Marketing and Communication 7.5 HP- LIMK18
Digital hemtentamen via Canvas 3 HP (1804 Individual Written Exam Internal Marketing & Communication)
Torsdag 27 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-17)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Digital home exam via Canvas, Please make sure that you have access to Canvas. If you have any questions contact the responsible teacher nadia.arshad@ju.se
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen 1)
Lördag 5 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-26)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: delkurs 1
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 5 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-08-25)
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602, 1802, 1702 Lag och rätt)
Fredag 11 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-08-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: INSPERA genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1901, 1702, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 18 september klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-08-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 18 september klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-08-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 18 september klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-08-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1801, 1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 18 september klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-08-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (2001 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 20 september klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-08-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 26 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-08-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Onsdag 30 september klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-08-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Salstentamen - Inspera 5 HP (2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 september klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-08-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam ,INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Onsdag 30 september klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-08-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Torsdag 8 oktober klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-09-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 4 HP (2001 Individuell skriflig tentamen 2)
Torsdag 8 oktober klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-09-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Delkurs 2
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Tisdag 13 oktober klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-09-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Tisdag 13 oktober klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-09-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 15 oktober klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-09-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 15 oktober klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-09-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen 1)
Fredag 16 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-09-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, DELKURS 1
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Inspera - Digital tentamen 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (2001 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 22 oktober klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-09-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1601, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 22 oktober klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-09-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1809, 1610, 1709 Lingvistik: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA , Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-09-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen - Inspera 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 26 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SN19
Salstentamen - Inspera 4 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 26 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-09-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602, 1702, 1802 Lag och rätt)
Onsdag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: omtentamen,INSPERA tenta genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Inspera - Digital tentamen 2 HP (2004 Individuell skriftlig tentamen 3)
Fredag 30 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Delkurs 3, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 30 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-09-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Inspera - Digital tentamen 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 4 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE1K19
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 9 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-10-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1901, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-10-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Inspera - Digital tentamen 1 HP (1801, 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-10-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam ,INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-10-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-10-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem 7.5 HP- LUFK17
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 12 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam in Inspera, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp 15 HP- LIHN17
Inspera - Digital tentamen 3 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 16 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam, Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Onsdag 18 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 21 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 25 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-10-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Delkurs 4 Medier och demokrati, INSPERA tentamen som skrivs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKN10
Salstentamen 5.5 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 november klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-10-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1902, 1802 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 4 HP (2001 Individuell skriflig tentamen 2)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: delkurs 2, omtentamen
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7.5 HP- LSAN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 4 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 8 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, Samhällsekonomi,Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 11 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen 1)
Fredag 11 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-11-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, DELKURS 1
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Söndag 13 december klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-11-13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602, 1702, 1802 Lag och rätt)
Onsdag 16 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-11-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, INSPERA tenta genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Inspera - Digital tentamen 2 HP (2004 Individuell skriftlig tentamen 3)
Fredag 18 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-11-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Delkurs 3, Omtentamen , Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1709, 1610, 1809 Lingvistik: Skriftlig tentamen)
Fredag 18 december klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-11-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: rE-EXAM , INSPERA , Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta, Delkurs 4 Medier och demokrati,INSPERA tentamen skrivs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (2001 Språkhistoria: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 19 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-12-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM1N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 19 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-12-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKN10
Salstentamen 5.5 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 20 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-12-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-12-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 4 HP (2001 Individuell skriflig tentamen 2)
Onsdag 27 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-12-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Dekurs 2, omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, Samhällsekonomi,Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 10 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1802, 1902 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, INSPERA venue. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Inspera - Digital tentamen 2 HP (2004 Individuell skriftlig tentamen 3)
Måndag 15 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Delkurs 3, omtenta ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1603, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 31 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta, Delkurs 4 Medier och demokrati, INSPERA tentamen skrivs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1801, 1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Salstentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1603, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 29 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen/Re-exam,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 27 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-12-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKN10
Salstentamen 5.5 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-07-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena