student

Tentamensschema HLK

Tentamensschema HLK

Inställd
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen - Inspera 7.5 HP (1501 Examination)
Onsdag 22 maj klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Language exam. Examination for students who have studied this course until the spring semester 2018. INSPERA-exam. Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen - Inspera 5 HP (1710, 1801, 1701 Språkfärdighetstest)
Onsdag 22 maj klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Language exam. Examination for students who have studied this course until the spring semester 2018. INSPERA-exam. Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Konflikter och konflikthantering 7.5 HP- LKKA17
Salstentamen - PingPong 7.5 HP (0801 Examination)
Torsdag 23 maj klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 73
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: B3029 A-L, He207 M-Ö
Fritext: Pingpong tenta Se till att Du har ett fungerande data konto!
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 5 HP (1902, 1701, 1801 Delkurs 1: Grammatik. Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 24 maj klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: B2044
Fritext: Omtentamen
 
Svenska - kommunikation och språk I för grundlärare F-3 7.5 HP- LSKK17
Salstentamen - Inspera 3 HP (1705 Skriftlig examination)
Fredag 24 maj klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: A0323
Fritext: Omtentamen. INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska I för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS1N17
Salstentamen - Inspera 3.5 HP (1702 Tentamen)
Fredag 24 maj klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: A0323
Fritext: INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Fredag 24 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Gb306 (Kurt Johansson-aulan)
Fritext: Omtentamen
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Salstentamen 5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen I)
Fredag 24 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Gb306 (Kurt Johansson-aulan)
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen 6 HP (1905, 1804, 1704 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 24 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Gb306 (Kurt Johansson-aulan)
Fritext: Omtentamen
 
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen 5 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen I)
Fredag 24 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Gb306 (Kurt Johansson-aulan)
Fritext: Omtentamen
 
Practical English 7.5 HP- LPEG19
Salstentamen 4 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 24 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Gb306 (Kurt Johansson-aulan)
Fritext: Omtentamen
 
Svenska - kommunikation och språk II för grundlärare F-3 7.5 HP- LSKN17
Salstentamen 1 HP (1704 Dugga)
Fredag 24 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0323
 
Inställd
Matematik III för Grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN14
Salstentamen 3 HP (1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Salstentamen 2 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Omtentamen samtidigt för LNAN17 och LNFN17, gör anmälan för båda kurserna.
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Salstentamen 4 HP (1701, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Omtentamen samtidigt för LNAN17 och LNFN17, gör anmälan för båda kurserna.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1705 Religionshistoria: tentamen I)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Omtentamen
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701, 1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Omtentamen
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Salstentamen/Pingpong 5 HP (1703, 1803 Tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: B3029
Fritext: Tentamen/omtentamen PingPong tentamen! Se till att Du har inloggningsuppgifter!
 
Matematik F-3, II 7.5 HP- LM2N13
Salstentamen 3 HP (1501, 1601 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 15:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
Fritext: Omtentamen
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 15:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena
Fritext: Omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan (Uppdragsutbildning) 15 HP- UUTN19
Nätbaserad tentamen/Uppdragsutbildning 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 28 maj klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 20
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen 2 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen 1)
Onsdag 29 maj klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
Fritext: Omtentamen del 1
 
Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE1K19
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 29 maj klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Re-exam
 
Svenska för Grundlärare 4-6 II 7.5 HP- LS2N13
Salstentamen 2 HP (1502 Tentamen)
Fredag 31 maj klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 3 HP (1905 Delkurs 2: Barnbokens historik. Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 31 maj klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS2N17
Salstentamen 2.5 HP (1702 Tentamen)
Fredag 31 maj klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Genusgeografier 7.5 HP- LGGG18
Salstentamen 2.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 1 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK17
Salstentamen 4 HP (1702 Individuell skriftlig tentamen 2)
Söndag 2 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen del 2
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1603, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 3 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-23)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Migration och integration 15 HP- LMIK16
Salstentamen 4 HP (1601, 1801 Salstentamen)
Måndag 3 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-24)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK16
Salstentamen 5.5 HP (1602, 1904 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 4 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-24)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1802, 1702 Tentamen)
Tisdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-24)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem 7.5 HP- LUFK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Examination)
Onsdag 5 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 46
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Onsdag 5 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 97
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen/PingPong 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 48
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Pingpong tentamen! Se till att Du har ett fungerande datakonto!
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Onsdag 5 juni klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 1.5 HP (1915 Imperialism och världskrig 1880–1945: Historiedidaktisk individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 juni klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Imperalism och världskrig 1880-1945 Historiedidaktisk individuell skriftlig tentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 5 HP (1913 Imperialism och världskrig 1880–1945: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 juni klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Imperalism och världskrig 1880-1945 Individuell skriftlig tentamen
 
Svenska III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS3N17
Salstentamen - Inspera 2.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen, didaktik)
Onsdag 5 juni klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 52
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS3N17
Salstentamen /Inspera 1.5 HP (1703 Skriftlig uppgift)
Onsdag 5 juni klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G13
Salstentamen 7.5 HP (1302 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv)
Onsdag 5 juni klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18 Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Salstentamen 5 HP (1805, 1704 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 juni klockan 16:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-25)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Både ordinarie och omtentamen
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1601, 1501 Skriftlig tentamen)
Fredag 7 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-27)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5.5 HP (1704 Etik och livsfrågor: salstentamen)
Fredag 7 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-28)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 7 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-27)
Antal anmälda: 50
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska 4-6, I 7.5 HP- LE1K12
Salstentamen 1 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Fredag 7 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-27)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen 1 HP (1803, 1703 Individuell skriftlig tentamen II)
Fredag 7 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-27)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen 1.5 HP (1808 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Fredag 7 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-28)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen 1.5 HP (1805, 1705, 1904 Grammatik och fonetik: tentamen i fonetik)
Fredag 7 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-28)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Salstentamen 1 HP (1903 Individuell skriftlig tentamen II)
Fredag 7 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-28)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen - Inspera 5 HP (1801 Examination)
Måndag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-05-31)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Language exam. Re-exam. Examination for students who have studied this course from the autumn semester 2018. INSPERA-exam. Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 7.5 HP (1702 Tidigmodern tid, 1500-1720)
Tisdag 11 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 5 HP (1905 Tidigmodern tid, 1500–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-01)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1706 Religionshistoria: tentamen II)
Tisdag 11 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-01)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Global Challenges and Strategies for Sustainable Development 15 HP- LGCG17
Salstentamen 7.5 HP (1702 Salstentamen)
Tisdag 11 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-11)
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l 7.5 HP- LMTK18
Salstentamen 6.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-01)
Antal anmälda: 83
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen - Inspera 5 HP (1710, 1801, 1701 Språkfärdighetstest)
Tisdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Language exam. Re-exam. Examination for students who have studied this course until the spring semester 2018. INSPERA-exam. Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Salstentamen - Inspera 7.5 HP (1501 Examination)
Tisdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Language exam. Re-exam. Examination for students who have studied this course until the spring semester 2018. INSPERA-exam. Make sure that you have working JU account and Eduroam (wi-fi). Bring computer and charger.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 5 HP (1909 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 12 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-02)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 4.5 HP (1804 Kulturgeografisk översiktskurs)
Onsdag 12 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-02)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Genusgeografier 7.5 HP- LGGG18
Salstentamen 2.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 13 juni klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-03)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA1G16
Salstentamen 7.5 HP (1601 Examination)
Fredag 14 juni klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-04)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 14 juni klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-06-04)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Salstentamen 3 HP (1905 Delkurs 2: Barnbokens historik. Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Practical English 7.5 HP- LPEG19
Salstentamen 4 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l 7.5 HP- LMTK18
Salstentamen 6.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1705 Religionshistoria: tentamen I)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-07-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska för Grundlärare 4-6 II 7.5 HP- LS2N13
Salstentamen 2 HP (1502 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-07-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS2N17
Salstentamen 2.5 HP (1702 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-07-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: OMTENTAMEN
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17 Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Salstentamen 5 HP (1805, 1704 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 16:00 till 20:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK16
Salstentamen 5.5 HP (1602, 1904 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Strategic HR 7.5 HP- LSCK18
Salstentamen 5 HP (1803 Individual written examination)
Måndag 19 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 4.5 HP (1804 Kulturgeografisk översiktskurs)
Måndag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Genusgeografier 7.5 HP- LGGG18
Salstentamen 2.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 5 HP (1909 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPPK18
Salstentamen 3 HP (1803 Individuell salstentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-06-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Salstentamen 4 HP (1802, 1902 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LPRK14
Salstentamen 3 HP (1603 Individuell salstentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-06-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5 HP (1706 Religionshistoria: tentamen II)
Tisdag 20 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Global Challenges and Strategies for Sustainable Development 15 HP- LGCG17
Salstentamen 7.5 HP (1702 Salstentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Salstentamen/PingPong 5 HP (1703, 1803 Tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen/omtentamen! PingPong tentamen! Se till att Du har inloggningsuppgifter!
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Salstentamen 6 HP (1804, 1704, 1905 Grammatik och fonetik: tentamen i grammatik)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 00:17
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Salstentamen 3 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Salstentamen 5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen I)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 5 HP (1913 Imperialism och världskrig 1880–1945: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Imperialism och världskrig 1880-1945: Individuell skriftlig tentamen
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Salstentamen 2 HP (1701, 1601 Skriftlig tentamen, grammatik)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Salstentamen 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 1.5 HP (1915 Imperialism och världskrig 1880–1945: Historiedidaktisk individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Imperialism och världskrig 1880-1945: Historiedidaktisk individuell skriftlig tentamen
 
Engelska II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K17
Salstentamen 5 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen I)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-10)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1702, 1802 Tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen. INSPERA-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem 7.5 HP- LUFK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Examination)
Fredag 23 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPSG16
Salstentamen 7.5 HP (1603 Socialpsykologi med grupprocesser)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Psykologi, 1-30 hp 30 HP- LPYA17
Salstentamen 7.5 HP (0703, 1303 Socialpsykologi)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialpsykologi med grupprocesser 7.5 HP- LSGG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 26 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-07-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Svenska III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS3N17
Salstentamen - Inspera 2.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen, didaktik)
Fredag 30 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-07-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Svenska III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS3N17
Salstentamen/Inspera 1.5 HP (1703 Skriftlig uppgift)
Fredag 30 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-07-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Matematik F-3, II 7.5 HP- LM2N13
Salstentamen 3 HP (1501, 1601 Skriftlig tentamen)
Söndag 1 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-08-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 1 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-08-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utforskande matematik i förskolan (Uppdragsutbildning) 15 HP- UUTN19
Nätbaserad tentamen/Uppdragsutbildning 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 10 september klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE1K19
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 18 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-08-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Salstentamen - Inspera 1 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 20 september klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2019-08-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen - Inspera 1 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen, del 1)
Fredag 20 september klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2019-08-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1501, 1601 Skriftlig tentamen)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-08-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 1.5 HP (1915 Imperialism och världskrig 1880–1945: Historiedidaktisk individuell skriftlig tentamen)
Fredag 11 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-09-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Imperialism och världskrig 1880-1945: Historiedidaktisk individuell skriftlig tentamen
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K17
Salstentamen 5 HP (1913 Imperialism och världskrig 1880–1945: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 11 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-09-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen, Imperialism och världskrig 1880-1945: Individuell skriftlig tentamen
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen - Inspera 1 HP (1702, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 2 (salstentamen))
Onsdag 23 oktober klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2019-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. OMTENTAMEN
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Salstentamen - Inspera 1 HP (1702, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 2)
Onsdag 23 oktober klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2019-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. OMTENTAMEN
 
Svenska III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LS3N17
Salstentamen - Inspera 2.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen, didaktik)
Fredag 25 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-09-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSHK17
Salstentamen 6 HP (1805 Jämförande politik)
Måndag 28 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-09-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem 7.5 HP- LUFK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Examination)
Torsdag 31 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-09-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Torsdag 31 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-09-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-10-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) 15 HP- LFSG17
Salstentamen - Inspera 1 HP (1702, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 2)
Onsdag 13 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2019-10-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. OMTENTAMEN
 
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) 15 HP- LFLG16
Salstentamen - Inspera 1 HP (1702, 1801 Individuell skriftlig tentamen, del 2 (salstentamen))
Onsdag 13 november klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2019-10-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare. OMTENTAMEN
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 7 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-11-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1601, 1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 7 december klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2019-11-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LU1K17
Salstentamen - Inspera 2 HP (1703 Individuell uppgift)
Onsdag 22 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera-tentamen. Se till att du kan dina användaruppgifter till JU-kontot och eduroam (wi-fi). Medtag dator och laddare.
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena