student

Tandhygienist

Tandhygienist med munskydd

När du har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och har möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

På tandhygienistprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning i olika former och syftar till att du som student utvecklar din handlingsberedskap för att kunna lösa olika problem i praktik. Du utvecklar också din förmåga till inlevelse utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt i relation till individer och deras närstående.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är bland annat förlagd till vår egen nybyggda studentklinik som finns mitt på campus. Vidare har vi även samarbete med Folktandvården i Jönköping, folktandvårdskliniker runt om i landet samt privatkliniker, där du under utbildningen kan, så långt det är möjligt, önska din egen VFU-placering eller, som vi kallar det, basstudieplats.

Till en början är det lite lättare moment som övas på men en successiv fördjupning av färdigheter sker sedan vid patientbehandling på både studentkliniken och på din basstudieplats. Du tränar då på din självständighet i att diagnostisera, analysera och ge relevant behandling relaterad till tandhygienistens yrkesprofession. Vidare skall du också som student utveckla en förståelse och respekt för andra yrkesgruppers kompetens. Verksamhetsförlagd utbildning ingår både under år ett, två och tre.

Kontakt

Brittmarie Jacobsson

VFU-samordnare för tandhygienistprogrammet