student
2024-05-15

2024-05-15

95 % trivs på JU

I oktober 2023 skickades en enkät ut från Studenthälsan till alla Jönköping Universitys studenter. Enkäten hette ”10 frågor till dig” och undersökte JU-studenters erfarenhet av alkohol, narkotika, sex, psykisk hälsa och spel. Nu har resultaten kommit!

Glädjande nog uppgav 95 procent av de svarande att de trivs mycket bra eller helt okej på JU. Det var 79 procent som uppgav att de mår mycket bra eller helt okej.

Det är färre studenter som inte dricker om man jämför med tidigare års studier. Av de svenska studenterna svarade 34,8 procent att de inte dricker alkohol medan siffran för de internationella studenterna är 32 procent. 97 procent uppgav att de inte brukar cannabis och av de som använder var 2 procent nationella och 10 procent internationella studenter. Nästan 99 procent uppgav att de inte brukar andra berusningsmedel.

En fråga ställs kring vad man behöver mer kunskap om och där svara studenterna relationer, könssjukdomar, riskfylld alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. Man ser att en utmaning är ensamhet, många studenter uppger att de har svårt att få vänner.

Hur tas detta vidare?

  • Studenthälsan möjliggör fler alkoholfria mötesplatser där studenter kan träffas och umgås
  • Arbetar ännu mer aktivt med att uppmärksamma psykisk ohälsa
  • Säkerställer att ännu mer information om sexuell hälsa finns tillgänglig och ökar tillgång till sjuksköterska på campus

Här kan du ta del av resultatet i sin helhet Pdf, 360.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett stort tack till alla studenter som tagit sig tid att svara på enkäten och att komma med viktiga kommentarer!

Vill du prata med någon?

Du kan kontakta Studenthälsan om du vill prata med någon eller kom på drop-in hos sjuksköterskan på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 12:45 -15:00 på våning 2 i hus K.