student
2024-04-30

2024-04-30

Glöm inte att nominera årets alumner

Nomineringen till utmärkelsen Årets alumner vid Jönköping University (JU) är öppen. Priset ska delas ut till tidigare JU-studenter som har gjort framstående insatser inom sin yrkesroll eller som privatperson. Ceremonin hålls den 3 oktober.

Priset ska gå till alumner som gjort betydande prestationer inom sin yrkesroll eller som privatperson. Det kan till exempel handla om entreprenörskap och innovation, samverkan, samhällsengagemang eller en viktig kulturgärning.

Inspiration, kunskap och erfarenheter är vad våra alumner bär med sig och bidrar med till JU:s fortsatta utveckling. Att uppmärksamma JU:s alumner är därför av stor vikt för våra nuvarande och framtida studenter. Det är hedrande att kunna ge erkännanden till individuella insatser men samtidigt till brobyggare, säger Salem Seifeddine, prorektor vid JU.

Salem Seifeddine

Salem Seifeddine

Både personal och studenter vid JU samt allmänhet är välkomna att nominera sin eller sina favoriter. Utmärkelsen kommer att delas ut till en alumn från Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska högskolan och Jönköping University Enterprise vid en ceremoni den 3 oktober.