student
2023-09-29

2023-09-29

Dags att se över dina uppgifter i Student-Ladok

En ny termin är igång, det är därför dags för dig som student att se över dina kontaktuppgifter i Student-Ladok.

I Student-Ladok kontrollerar du att dina kontaktuppgifter stämmer.

  • Ladok uppdateras per automatik med din folkbokföringsadress. Men du kan lägga in en tillfällig postadress (om du inte adressändrat via Skatteverket). Detta gör du under "Mina uppgifter" i Student-Ladok
  • Det namn som står i Student-Ladok är det namn som står på alla skolrelaterade intyg, och senare även på ditt examensbevis. Kontakta Skatteverket om ditt namn inte stämmer.
  • Du kan också ändra din mailadress för att styra vart du vill ha aviseringar kring dina studieresultat.


OBS! Tänk på att även om du anger en annan mail än din JU-mail kommer det ändå att vara JU-mailen som i huvudsak används i all kommunikation med dig. Mailen i Student-Ladok används främst för aviseringar om studieresultat.

Du som läser vid JU ska vara registrerad på aktuella kurser. Har du missat att registrera dig, vänligen kontakta studieadministrationen vid din fackhögskola.

Logga in i Student-Ladok