student
2023-06-09

2023-06-09

JU rekryterar ny rektor

Av familjeskäl lämnar Agneta Marell, rektor för Jönköping University, sin anställning innan förordnandet tar slut. Hon planerar att stanna kvar på posten tills en ny efterträdare är på plats.

Agneta Marell

Agneta Marell tillträdde som rektor i oktober 2017 och nuvarande förordnande gäller fram till och med oktober 2026. Med anledning av sjukdom i familjen väljer hon att avsluta anställningen före det datumet. Hon har bett ordförande i stiftelsestyrelsen, Anders Danielsson, att initiera rekryteringsprocessen för en efterträdare.

– Efter sex fina år vid JU har jag bett ordförande att initiera processen att rekrytera ny rektor till JU. Jag har efter noga överväganden beslutat mig för att avsluta uppdraget som rektor i förtid. Min nuvarande familjesituation gör att jag behöver finnas på plats i Umeå betydligt mer än jag har möjlighet till idag, säger Agneta Marell.

– Det är tråkigt att Agneta väljer att avsluta sitt förordnande i förtid. Styrelsen är mycket nöjd med det arbete som hon har gjort för JU men med tanke på hennes familjesituation har vi full förståelse att hon tar det här beslutet, säger Anders Danielsson ordförande för Jönköping University.

Stannar tills en efterträdare är på plats

Agneta Marell planerar att stanna kvar på posten tills en efterträdare är på plats. Denna process kan komma att ta upp till ett år.

– Genom att signalera redan nu kan vi göra en ordnad rekrytering som blir bra för JU. Jag kommer att finnas kvar under rekryteringsprocessen och göra allt jag kan för att underlätta överlämning till ny rektor, avslutar Agneta Marell.