student
2022-02-28

2022-02-28

Let’s talk about life!

Vill du lära känna andra studenter och prata om livets väsentligheter?

Vi samlas i entrén i Hus K alla udda torsdagar, kl 17:00-18:00. Anmäl dig via studenthalsan@ju.se.
Kurator och studentpräst håller i samtalen. Du kan delta hur mycket och hur ofta du vill under hela våren.

Välkommen!