student
2022-02-25

2022-02-25

Problem med tentamensanmälan i JU Mobile

Det går för närvarande inte att anmäla sig till alla tentamenstillfällen via JU Mobile.

Felet ligger hos tredje part, planeras att åtgärdas i mitten av mars och berör en begränsad mängd tentamenstillfällen och studenter. I de fall felet uppträder hänvisas till tentamensanmälan via StudentLadok.

Cookieinställningar