student
2021-04-22

2021-04-22

Delta i nationell studie om sexuella trakasserier

Under maj månad kommer en enkät skickas ut till studenter och personal vid lärosäten i Sverige. Studien handlar om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin och distribueras av SCB.

Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella genussekretariatet är initiativtagare och leder det forsknings- och samverkansprogram om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin som arbetat fram studien. Målen för programmet är att bidra till ökad kvalitet i forskning och utbildning, förbättra arbets- och studiemiljön samt att ta fram kunskap om genusbaserad utsatthet inom akademin.

Enkäten kommer genomföras i tre versioner: till studenter, personal och doktorander, samt på engelska och svenska. Den kommer distribueras genom SCB och skickas ut till 10–20 % av studenter samt all personal vid de 38 lärosäten i Sverige som är med i SUHF, inkl. Jönköping University. Enkäten kommer skickas ut under vecka 17 (slutet av april) och är öppen till vecka 24. JU uppmanar de som får enkäten att delta i studien.

– Genom studien kommer vi få tillgång till aggregerade data vad gäller förekomst, bakomliggande orsaker samt konsekvenser för individer och organisationer av sexuella trakasserier. Det är en viktig del av jämställdhets- och hållbarhetsarbetet nationellt och kan ge användbar information till JU, säger Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör, Jönköping University.

Efter studien är avslutad kommer data levereras till KI från SCB efter sommaren 2021. Forsknings- och samverkansprogrammet kommer att leverera en rapport som tar sikte på den samlade sektorn i mars 2022.

Mer information om enkäten finns på KI:s hemsida om forskningsstudien: https://ki.se/samverkan/forskningsstudien-om-sexuella-trakasserier-i-akademin