student
2020-12-08

2020-12-08

Nya nationella råd från 14 december

Folkhälsomyndigheten har informerat om att från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna.

I början av november infördes lokala allmänna råd i länet och Jönköping University gjorde anpassningar av verksamheten. I och med de nya nationella råden som träder i kraft 14 december, fortsätter JU med dessa anpassningar. Målet är att minska fysiska möten vilket medför bland annat att fler moment blir digitala och utökat arbete hemifrån.

Följande gäller tills vidare:

  • I nuläget fortsätter den tidigare beslutade coronaanpassade campusundervisningen med förändringen att föreläsningar bör genomföras digitalt.
  • Studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och att i första hand välja digitala kontaktvägar med andra studenter och personal.
  • Personalen uppmanas arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.
  • Möten som inte måste ske fysiskt ska genomföras digitalt.
  • Tjänsteresor avrådes från
  • Lokalerna på campus låses och det kommer att krävas passerkort för att komma in i lokalerna dygnet runt.
  • Högskolebiblioteket, IT-helpdesk och Service Center kommer fortsatt att hålla öppet, men studenter och personal ombeds att i första hand välja digitala kontaktvägar.
  • Träningar i Campus Arena som arrangeras av studentföreningar vid Jönköping University ställs in och även gymmet på Campus Gränna stängs.

Jönköping University bevakar noga läget och följer aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Information publiceras löpande på ju.se/corona Öppnas i nytt fönster.

Läs pressmeddelandet från Folkhälsomyndigheten ”Begränsa ditt umgänge till en mindre krets” angående nationella råden här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..