student
2020-09-24

2020-09-24

Pilotprojekt för avidentifierade tentor

Under 2020 pågår ett projekt för att utvärdera avidentifiering av tentamensprocessen vid Jönköping University. I oktober startar pilotprojektet där några tentor från varje fackhögskola kommer ingå.

Det huvudsakliga syftet med projektet är att alla studenter får sin bedömning genomförd på likvärdiga grunder. Allas svar ska behandlas lika. ​Med avidentifierade tentor blir processen mer rättssäker och trygg för dig som student.

Hur påverkar det mig?

Under oktober och november kommer ett pilotprojekt pågå där maximalt fyra tentamenstillfällen från varje fackhögskola berörs.

Den enda skillnaden för dig som student är att du kommer få en anonymiseringskod när du skriver din tenta. Om tentan är på plats i sal, hanterar tentamensvärden tentan och kan svara på dina frågor. Om du skriver i Inspera, loggar du in som vanligt och den enda skillnaden blir att du får se din kod.

Du kommer få veta, innan din tentamen, om du kommer ingå i pilotprojektet.

Vad händer sen?

Efter pilotprojektet är genomfört kommer det utvärderas och sedan kan eventuellt nya beslut fattas, som påverkar tentamensverksamheten på JU.

Om du har frågor: kontakta tentamensorganisationen vid JU