student
2020-08-21

2020-08-21

Akademisk kvart införs på JTH

Tekniska Högskolan på Jönköping University.

En akademisk kvart införs för alla lektioner på eftermiddagarna på JTH.

För att förlänga lunchrasten och därmed minska trängseln vid bland annat studenternas matsal införs en akademisk kvart för alla lektioner på eftermiddagarna på Tekniska Högskolan (JTH).

Detta innebär att lektioner som är schemalagda till klockan 13.00 på börjar 13.15 på JTH och att lektioner som är schemalagda till 15.00 börjar 15.15. Det gör att alla lektioner slutar en kvart senare än den schemalagda tiden. Det här gäller all undervisning, både på campus och på distans, men alltså enbart på JTH.

Systemet med en akademisk kvart på eftermiddagen används på exempelvis Chalmers sedan länge (även före Corona), just för att skapa en längre lunchrast.