student
2020-03-25

2020-03-25

Adobe Creative Cloud och andra program för hemanvändning

JU har tecknat ett avtal med Adobe för att kunna erbjuda Adobe Creative Cloud för installation på privat dator under den tid all undervisning sker på distans. Flera andra programvaror finns redan för hemanvändning, och ytterligare är på väg in. Man hittar alltid en uppdaterad lista på IT Helpdesks webb under FAQ -> Hemanvändning.