student
2018-02-23

2018-02-23

Skriv din uppsats utomlands

Funderar du på att skriva din uppsats i ett utvecklingsland under HT18 eller VT19? Kom till första MFS mötet den 27 februari.

Kom till första Minor Field Studie (MFS) möte den 27 februari kl. 12 - 13 på HHJ i Ga 442.

Deadine för 2018 ansökan (MFS som genomförs under HT18 + VT19) är den 15 maj.

Nästa MFS möte: 9 april (JIBS), 30 augusti (HLK), 23 oktober (JTH).

För mer information besök MFS aktivitet i Ping Pong eller kontakta Lucie.Weissova@ju.se