student
2016-09-28

2016-09-28

Uppsatstävling för studenter

För sjätte året i rad anordnar Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - en uppsatstävling för studenter på temat livslångt lärande. De två bästa uppsatserna erhåller ett stipendium à 10 000 kronor vardera.

Vem kan delta?
Tävlingen vänder sig till studerande vid samtliga fakulteter. Tävlingsbidragen ska vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå under läsåret 2016-2017. Uppsatsen ska ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges).


Vad ska uppsatsen handla om?
Övergripande gäller att uppsatsen ska bidra till ökad förståelse och insikt om hur man kan stödja lärande på individuell, organisatorisk och samhällsnivå. Uppsatsen ska skickas in senast den 30 juni 2017 till encell@ju.se.

Läs mer om tävlingen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.