student
2016-09-22

2016-09-22

Våga tala kurs

Du som känner behov av och är intresserad av att utveckla dina kommunikationsfärdigheter har nu möjlighet att anmäla dig till en Våga tala kurs. Kursen är ej poänggivande.

Kursen vänder sig till dig som har talängslan i olika sammanhang, som t.ex. vid muntliga föredragningar och redovisningar av skilda slag.

Kursen är ett samarrangemang mellan Studenthälsan och Career Center.

Kursstart
Kursen startar den 26/10

Kursledare
Håkan Fleischer, Fil. Doktor i Pedagogik.

Kostnad
Kursavgift 150 kr
Betalas vid första kurstillfället
Litteratur meddelas vid kursstart

Anmälan
Obs! Vi vill ha din anmälan senast den 9 oktober.
Mer information om kursen och hur du anmäler dig hittar du här.

Välkommen att anmäla dig!

Studenthälsan, Career Center