student
2014-02-28

2014-02-28

Skriv examensarbetet i ett utvecklingsland

För dig som är intresserad av att u-landsfrågor finns det möjlighet att göra examensarbetet i ett utvecklingsland.

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendie för studenter som skriver examensarbete i ett utvecklingsland. Du kan göra examensarbetet vid ett partneruniversitet eller på egen hand genom kontakter med utländska företag.

JTH har fått 4 nya MFS-stipendier att dela ut, för genomförande under vt14-vt15. Stipendiet är på 27 000 kr och ger dig möjlighet att under cirka 8-10 veckor genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Fältstudien ska sedan ligga till grund för ditt examensarbete.

Ansökningsdatum för stipendierna är: 1 mars, 1 maj, 1 september .

Därefter sker löpande antagning t o m 15 oktober.

Läs mer om MFS och kontakta Internationella Relationer om du är intresserad av att söka.