Nyhetsarkiv

 • AI-dagen på JU ska höja företagens kompetens inom AI


  Nu är anmälan öppen till AI-dagen, som anordnas den 30 september 2021 av Jönköping University (JU) och Science Park. Syftet med dagen är att höja näringslivets kompetens inom AI (Artificiell Intelligens). Konferensen kommer att hållas på JU eller online beroende på de rådande restriktionerna.
 • JU-forskare med i stort forskningsprojekt om medieutveckling


  Peter Berglez, professor på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), och Mart Ots, docent på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University, har tilldelats cirka 3.5 miljoner kronor för deltagande i det treåriga EU-finansierade forskningsprojektet Mediadelcom.
 • Två JU-forskare på IVA:s lista över forskning för hållbar krisberedskap


  Joakim Netz och Kerstin Johansen, forskare på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), har båda tilldelats en plats på IVA:s 100-lista 2021 för sina respektive forskningsprojekt. Listan lyfter i år fram aktuell forskning för hållbar krisberedskap och presenterades den 10 maj.
 • Distansarbete och livslångt lärande


  I en ny publikation har tre forskare på Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande (Encell) vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, gått igenom tidigare forskning om arbete på distans, för att se om det livslånga lärandet finns med.
 • Batteribyte ett komplement till laddning via kabel för elfordon


  Snabba byten av batterier i elbilar kan bli ett viktigt komplement till laddning via kabel. Det visar en omfattande studie på utvecklingen av batteribytestekniken – battery swapping – i Kina. Studien är en del av forskningsprojektet ”Sweden-China Bridge” som är ett samarbete mellan Jönköping University (JU), Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI).
 • Ny rapport om hållbar journalistik i en afrikansk kontext


  På fredag 23 april presenteras rapporten ”Towards Sustainable Journalism in Sub-Saharan Africa" i ett digitalt event med svenska ambassaden i Sydafrika som värd. Två av medförfattarna till rapporten är Peter Berglez och Ulrika Olausson, professorer vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU), som även kommer att medverka på presentationen.
 • Debattartikel i DN av JU-forskare


  Professor Sofia Kjellström och docent Gunilla Avby, båda verksamma vid Hälsohögskolan på Jönköping University (JU), har skrivit en debattartikel med titeln ”Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs” som är publicerad på DN Debatt.
 • Forskning i samverkan som förändrar Sverige


  Onsdag 21 april lanseras det första exemplet från Jönköping University i en serie av goda exempel från de lärosäten och regioner där Mötesplats Social Innovation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(MSI) verkar. I en film och en artikel presenteras Frida Lygnegårds forskning som ökar kunskaperna om barn och ungas rättigheter.
 • CeFEO-forskare certifierade som expertrådgivare för familjeföretag


  Kajsa Haag och Massimo Baù, medlemmar i forskningscentret CeFEO (Center for Family Entrepreneurship and Ownership) vid Jönköping International Business School (JIBS), har tilldelats Global Educational Network Certificate in Family Business Advising and Certificate in Wealth Advising av Family Firm Institute.
 • Stipendium på 75 000 kronor för licentiat-avhandling


  Hannes Ewehag, Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, tilldelas ett stipendium på 75 000 kronor av Journalistfonden för sin avhandling "News from the Established Anti-Establishment"
 • Akademisk frihet i olika länder


  Vezir Aktas vid Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, på Jönköping University, JU, är ny docent. Vezir disputerade i socialpsykologi vid Hacettepe-universitetet i Ankara, Turkiet. Han har undervisat och forskat på HLK i tio år, och nu i mars tog han klivet upp till docent. Vezir Aktas forskning berör frågor som är viktiga för oss alla, forskare så väl som allmänhet, nämligen den om forskningens autonomi och yttrandefrihet. Hans forskning om den akademiska friheten har rönt internationell uppmärksamhet.
 • Musiklärandeplattform utvecklas med hjälp av JU-forskare


  Företaget Softwerk i Växjö har fått medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en evidensbaserad musiklärandeplattform online som bygger på maskininlärning/AI-teknik. Utvecklingen kommer att ske tillsammans med bland annat forskare från Jönköping University (JU).
 • Årets inspiratör inom Sömn och hälsa


  Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk sjuksköterskeförening har i år på World Sleep Day den 19 mars tilldelat Marcus Gustafsson, adjunkt vid Hälsohögskolan, Jönköping University, utmärkelsen ”Årets inspiratör”.
 • Två nya avhandlingar från Tekniska högskolan


  Tim Heikkinen och Roaa Salim på Tekniska högskolan vid Jönköping University (JU) har framgångsrikt försvarat sina avhandlingar.
 • ESRAD International Conference


  Vuxnas utveckling och lärande är fokus för en forskningskonferens 23-25 april.
 • Nu startar företagsforskarskolan Smart Industry Sweden


  Den 15 mars startar företagsforskarskolan Smart Industry Sweden där 16 doktorander ska bidra till industriell teknikutveckling på tolv företag. Jönköping University (JU) medverkar som ett av fem lärosäten i Smart Industry Sweden.
 • Skillnader i uppfattningen om vad karriär innebär


  Vad innebär egentligen ordet ”karriär” och betyder det samma sak för en arbetsgivare som en medarbetare? Ingela Bergmo-Prvulovic, universitetslektor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, har forskat kring detta.
 • Ny rapport: Barnets rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser


  Den 10 mars lanserade Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) en ny rapport som handlar om barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser, skriven av Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. I samband med lanseringen av rapporten gick de också ut med en webbföreläsning där Frida Lygnegård presenterar resultatet av rapporten.
 • Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse


  Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner.
 • Forskningsprojekt med Östersjöregionens åldrande befolkning i fokus


  Förra året bjöds professor Anita Björklund Carlstedt, på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University, in som en av flera experter till projektet for Sustainable Working Life (SWL). Nio länder runt Östersjön är involverade i projektet som drivs av Baltic Sea Labour Forum och är bekostat av Europeiska Socialfonden (ESF). Nu har projektet kommit en bit på vägen och deras första så kallade ”policy briefs” har offentliggjorts.
Forskning