Forskarutbildningskurser

Här hittar du information om våra forskarutbildningskurser och hur du ansöker till dem.

Ansök till en kurs

Välkommen att söka våra forskarutbildningskurser med start vårterminen 2021.

Anmälan är öppen fr.o.m. v.44 t.o.m. v.47, hösten 2020.

Aktuell kursinformation publiceras löpande..

Vårterminen 2021

Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp


Didaktik - Tematiska perspektiv
(ersätter Didaktik II)

Kursplan

Anmälan

Anette Svensson

Joel Hedegaard

7,5 hp


Digitalization and Implementation Processes in School 2, (DIP II)
Kursplan

Anmälan

Sylvi Vigmo


7,5 hp


Forskningsdesign 1

Kursplan

Anmälan

Tobias Samuelsson

7,5 hp


Sustainable Communication
Kursplan

Anmälan

Ulrika Olausson

7,5 hp

41-08
..fortsättning

Gender Theory
KursplanPDF

Helene Ahl

10 hpHöstterminen 2020

Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

34-44

Statistiska metoder med SPSS

KursplanPDF

Vezir Aktas

7,5 hp

35-48

Streaming Media, Contemporary
Society and Cultural Memory
KursplanPDF

Renira Gambarato

Johannes Heuman

7,5 hp

35-03

Digitalization and Implementation Processes in School I
KursplanPDF

Ylva Lindberg

7,5 hp

36-49

Didaktik 1
KursplanPDF

Anette Svensson
Joel Hedegaard

7,5 hp

41-08

Gender Theory
KursplanPDF

Helene Ahl

10 hp


Ladda ner schema för kurser vårterminen 2021.


Kursplanering 2020-2022.

Sidan uppdaterad 2020-10-23