Nyhetsarkiv

 • Populärast på Vertikals 2019

  2020-02-20
  Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog. Här är några av inläggen från 2019 som engagerade mest.
  Läs mer
 • Två JU forskare vidare i innovationstävlingen "Från utanför till internet"

  2020-02-14
  Sofi Fristedt, Hälsohögskolan och Ulli Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation, driver tillsammans med det Stockholmsbaserade företaget Ampd AB ett av de 21 projekt som gått vidare i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling ”Från utanför till internet”.
  Läs mer
 • Beviljat anslag från AFA Försäkring till forskare vid Hälsohögskolan

  2020-01-17
  Petra Wagman vid Avdelningen För Rehabilitering (AFR) har fått ett beviljat forskningsanslag från AFA försäkring för projektet: "Förändring av vardagens aktiviteter hos personer med depression och ångest efter arbetsterapeutisk rehabilitering".
  Läs mer
 • Brister i sjukvården bidragande orsak till suicid

  2020-01-13
  I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015. Resultaten visar att brister i sjukvården anses ha varit en bidragande faktor i 55% av fallen.
  Läs mer
 • Stora skillnader finns i små skillnader
  - Att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5-8 år

  2019-12-19
  Anna-Lena Ekdahl vill med sin forskning bidra med fördjupad kunskap om vad som kan utmärka undervisning där relationer mellan tals delar och helhet ses som grunden för att lära sig addition och subtraktion hos barn i åldrarna 5-8 år. Anna-Lena har disputerat vid Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University med avhandlingen Teaching for the Learning of Additive part-whole relations: The Power of Variation and Connections.
  Läs mer
 • Tvärvetenskapligt forskningsprojekt om munhälsa beviljas över 3 miljoner kronor från Statens institutionsstyrelse (SiS)

  2019-12-16
  Fyra forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University, tillsammans med en forskare vid Linnéuniversitetet, har beviljats 3 050 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Projektet syftar till att kliniskt undersöka munhälsoproblem hos unga personer placerade på ungdomshem. De kommer också att studera ungdomarnas egen upplevelse av sin munhälsa.
  Läs mer
 • 3,1 miljoner kronor till forskning om mobbning och psykisk hälsa för barn med funktionsnedsättningar

  2019-12-03
  På uppdrag av Statens folkhälsomyndighet ska Lilly Augustine, forskare inom forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University, i samarbete med Ylva Bjereld vid Linköpings universitet, titta närmare på området mobbning och psykisk hälsa, särskilt för barn med funktionsnedsättningar. För detta har de erhållit 3,1 miljoner kronor.
  Läs mer
 • Frida Lygnegård i finalen av Forskar Grand Prix 2019

  2019-12-02
  Att sammanfatta en doktorsavhandling på fyra minuter är inte en enkel uppgift, att dessutom göra det på ett lättillgängligt och inspirerande sätt är ännu svårare. Det är något som Frida Lygnegård, Hälsohögskolan, Jönköping University, gör med bravur. Något som hon fick visa upp då hon var en av åtta som gjorde upp i finalen av den prestigefyllda presentationstävlingen Forskar Grand Prix 2019.
  Läs mer
 • Funka olika är coolt! Avhandling i handikappvetenskap – idrott och hälsa

  2019-11-22
  I skolämnet Idrott & hälsa upplever högstadieungdomar med funktionsnedsättning att de har lägre tillit till sin kompetens och sämre förutsättningar att delta än sina klasskamrater. Karin Bertills, lärarutbildare och doktorand inom handikappvetenskap vid Jönköping University, har disputerat med sin avhandling; Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education, som visar på problemen, men också på åtgärder som gör att elever med funktionsnedsättningar utvecklas inom ämnet i likhet med sina typiskt fungerande klasskamrater.
  Läs mer
 • Horizon 2020 Funding Workshop

  2019-11-21
  Med fokus på de två forskningsprogrammen: Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen (SC.6) samt Vetenskap med och för Samhället (SwafS).
  Läs mer
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information