Nyhetsarkiv

 • Avhandling; On particles and slags in steel casting

  2019-06-03
  On particles and slags in steel casting, heter Dimitrios Siafakas doktorsavhandling från Tekniska högskolan, Jönköping University. Dimitrios har bland annat hittat en vetenskapligt giltig förklaring av oegentligheter i det viskösa beteendet hos vissa metallurgiska slaggsystem.
  Läs mer
 •  Att gå med protes – en tuff match för hjärnan

  2019-05-27
  En unik studie från Hälsohögskolan vid Jönköping University visar hur de kognitiva funktionerna hos en person påverkas av att gå med en protesknäled. Saffran Möller, legitimerad fysioterapeut och doktor i hälsa och vårdvetenskap, har använt en ny typ av instrument som kallas fNIRS (funktionell infraröd spektroskopi) och som kan mäta hjärnaktiviteten hos en person medan hen använder sin protes.
  Läs mer
 • Vad påverkar hur samhällskunskaps-undervisningen blir?

  2019-05-24
  Samhällskunskapslärare har väldigt olika syn på vad de upplever är de viktigaste påverkansfaktorerna för hur undervisningen blir. Det slår Joakim Öberg, Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping University fast i en ny avhandling.
  Läs mer
 • Förbättrad kunskap om den metalliska grundmassan hjälper miljön

  2019-05-21
  I sin doktorsavhandling The role of primary austenite morphology in cast iron från Tekniska högskolan, Jönköping University, har Juan-Carlos Hernando utökat vår kunskap om hur sambandet mellan den metalliska grundmassan och de mekaniska egenskaperna kan användas för att optimera gjutkomponenter.
  Läs mer
 • Ny forskning gör statistikberäkning mer pålitlig

  2019-05-21
  Toni Duras, Jönköping International Business School, Jönköping University har i en avhandling undersökt olika aspekter av principalkomponentanalysen, PCA. PCA är en omvandling/omräkning av data så att dess variabler blir oberoende och inte har något samband, vilket underlättar många typer av beräkningar och tolkningar.
  Läs mer
 • 19.9 miljoner till e-merge – projekt om e-handel och logistik

  2019-04-30
  Projektet e-merge vänder sig främst till de små och medelstora företag som påverkas av den snabba digitaliseringen. Den här förändringen påverkar affärslogiken och därmed hur handels- och logistikprocesser bör utformas för att kunna möta de nya krav som e-handel ställer på dessa företag.
  Läs mer
 • Betyget hög kvalitet till JU:s forskningsutbildning inom produktionssystem

  2019-04-10
  UKÄ ger vid sin utvärdering av utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom ämnet produktionssystem vid Jönköping University och Tekniska Högskolan det samlade omdömet hög kvalitet.
  Läs mer
 • Ny docent med fokus på hur skola och undervisning ser ut när den upplevs som meningsfull 

  2019-04-08
  Martin Hugo, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, ger oss en inblick i sina forskningsfält och ämnet för sin docentföreläsning: ”Skolidentitet & Omställningstid – Att motivera när ingen motivation finns”.
  Läs mer
 • Ny docent studerar jordbrukets roll inom ekonomisk utveckling

  2019-01-31
  Pia Nilsson, docent i ekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS), ger oss en inblick i sina forskningsfält och ämnet för sin docentföreläsning: ”Agriculture, Economic Development & Policy".
  Läs mer
 • Forskare säger: Nej till åldersdiskriminering!

  2019-01-18
  Den 29 juni 2018 möttes forskare från hela Europa under en konferens Towards a World for All Ages i Bratislava. Monika Wilińska, docent vid Hälsohögskolan, Jönköping University, gav en föreläsning med titeln: "Varför har vi inte blivit av med åldern ... än."
  Läs mer
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information