Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2020

September

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 30 september-1 oktober, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.


Oktober

Skolchefskonferens, 1-2 oktober, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation bjuder in till den årliga skolchefskonferensen. Mer information kommer...

EPALE Community Conference - Shaping the future of adult learning in Europe, 6-8 October, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The objective of the event is to strengthen cooperation and knowledge exchange among Adult Learning Stakeholders; connecting experts, trainers, training providers and policy makers to help shape the future of Adult Learning in Europe in the uncertain years ahead. 

Svenska som andraspråk för vuxna, 13-14 oktober, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen riktar sig till dig som undervisar vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. Under två dagar fokuserar vi på den elevgrupp som inte är nyanländ till Sverige, utan har kommit en bit på väg i sina kunskaper i svenska språket. 

Teachers Inspiring Lifelong Learning – Final conference, 21 October, Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The demands of education are changing rapidly. Teachers need to be lifelong learners and inspire lifelong learning amongst their students. This meeting is the culmination of a 3- Year Erasmus + project which has designed, developed and tested a competency-based tool to inspire lifelong learning in the teachers and in learning more generally.

Lärarnas forskningskonferens, 27 oktober, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Folkhögskoleforum, 29 oktober, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För tredje året i rad anordnas i höst Folkhögskoleforum - en heldagskonferens med möjlighet för alla som arbetar på eller för folkhögskolor att träffas, utbyta erfarenheter och delta i seminarier.


November

Mimerkonferensen 2020, Sundsvall FLYTTAD till 2021! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mimerkonferensen inriktar sig på forskning om folkbildning och vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker.

Vuxenutbildning i Samverkan, 23-24 november, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.


December

En för alla, alla för en, 1 december, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
UHR:s årliga konferens för organisationer inom vuxnas lärande. Årets tema är "inkludering och social hållbarhet ur ett internationellt perspektiv".2021

Maj

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Sidan uppdaterad 2020-09-24