Collage med talare från konferens.

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.2022

September

Organisational Learning, Knowledge and Capabilities, 7-9 September, Trollhättan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
This year’s overall theme for OLKC is “Learning future workforce capabilities for global sustainability". Learning how to thrive in the new landscape of work and professional contexts, where digitalization and sustainability are two main challenges for contemporary organizations, becomes vital. 

Mötesplats Vux 2022, 19-23 september, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mötesplats Vux vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor och som vill veta mer om vad som sker inom komvux, ta del av aktuellt stöd från Skolverket, få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet samt delta i fördjupande seminarier med koppling till komvux.

ALVA-Aktivt Lärande för Vuxsektorns Aktörer, 21 september, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UHR bjuder in till konferensen ALVA - Aktivt Lärande för Vuxsektorns Aktörer. Årets tema: Så kan internationellt samarbete stärka arbetet för demokrati och aktivt medborgarskap.

Folkbildningens forskningsdag, 27 september, online
Dagen arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning. Mer information kommer...

Lärvuxpedagogernas konferens, 29-30 september, Motala
Årets tema: Att vara särskild. Konferensens syfte är att främja utbildning och utveckling av Komvux Särskild utbildning samt att skapa kontakter och samarbete mellan dem som arbetar där. Du kommer att kunna ta del av spännande föreläsningar och nyheter inom vårt fält under två dagar samt knyta nya kontakter med kollegor.

ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The 10th Conference will inevitably be marked by the experience of the pandemic, but we want to make it a positive, reflexive moment to look at the future. Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Oktober

ViS-konferensen, 10-11 oktober, Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medverkan av representanter för regeringen, myndigheter, forskning och vuxenutbildningens praktik. Som deltagare kommer du att få nyheter, insikter, kunskaper och inspiration. Men framför allt kommer du att möta andra vuxenutbildare för samtal och erfarenhetsutbyte.

Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv, 13–14 oktober, digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Under två heldagar diskuteras svensk, nordisk och internationell forskning med tydlig didaktisk koppling för undervisning av elever med svenska som andraspråk. Symposiet riktar sig i första hand till sva- och sfi-lärare, men också till lärare i andra ämnen som undervisar flerspråkiga elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt utvecklingspedagoger, skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Fokus yrkesutbildning, 17 oktober, digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolverket inleder Yrkesutbildningsveckan 2022 med en heldag med frågor som: Hur ska vi attrahera den unga generationen och vuxna i omställning till yrkesutbildning? Hur ser en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt yrkesliv ut och varför är detta en viktig pusselbit för kompetensförsörjning?

Livets möjligheter 2022, 24-25 oktober, Stockholm och online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga anordnar konferensen Livets möjligheter. Temat för konferensen är "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare".

November

Education and Learning of Older Adults – Individual, Local, and Global Perspectives, 3-5 November, Bragança Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
12th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). The possibility of reconciling individual, local, and global perspectives in the field of older adult learning and education is the starting point for debate and can be an opportunity to (re)build knowledge in the scientific community, prioritizing the well-being of older people.

Nationell konferens om folkbildningsforskning, 8-9 november, Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8–9 november i Jönköping och i samarbete med Encell. Temat för årets konferens är livslångt lärande och folkbildning.


2023

Högskola och Samhälle i Samverkan, 10–12 maj, Trollhättan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HSS-konferensen anordnas vartannat år och samlar deltagare från akademin, näringsliv, offentlig sektor, politik och civilsamhälle. Syftet är att diskutera de stora samhällsutmaningarna och hur vi kan ta oss an dem med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.