Collage med talare från konferens.

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.2022

Januari

Upskill & Reskill 2022, 25 januari, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett kostnadsfritt digitalt event för dig som vill bli inspirerad till ett livslångt lärande, både i arbetslivet och på fritiden.

Februari

Avslutningskonferens för projekten Campus i Småland 2030 och Rätt kompetens, 4 februari, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Resultat, arbete och lärdomar som finns att dra från projektet. Initierade talare som resonerar kring projektets roll ur olika perspektiv.

Folk & kultur, 9-11 februari, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare.

2022 European Learning & Teaching Forum, 17-18 February, Bilbao Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The European Learning & Teaching Forum is an EUA event that provides an opportunity for participants to meet and discuss developments in learning and teaching at European universities. The Forum builds on EUA’s work with its member universities on this topic. Alongside the bottom-up approach, the Forum makes use of EUA’s extensive policy work in European higher education. The Forum is an ideal event for vice-rectors for academic affairs, deans, and management involved in learning and teaching. It also welcomes students, policy-makers and other stakeholders in higher education.

Mars

Att praktiskt arbeta med validering, 23-24 mars, Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

April

ViS-konferensen, 4-5 april, Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medverkan av representanter för regeringen, myndigheter, forskning och vuxenutbildningens praktik. Som deltagare kommer du att få nyheter, insikter, kunskaper och inspiration. Men framför allt kommer du att möta andra vuxenutbildare för samtal och erfarenhetsutbyte.

Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022, 25-26 april, Köpenhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring.

Maj

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang, 4-6 maj, Oslo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fagsamling for lærere og ledere, lærerutdannere og forskere som jobber med opplæring i språk og grunnleggende lesing og skriving for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Thirteenth International Conference On Networked Learning, 16-18 May, Sundsvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The focus of the conference is research and practice that addresses relational aspects of learning; interplay between human beings; development with an emphasis on dialogical learning, collaborative and cooperative learning; and learning in social networks.

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning, 18-20 May, Vestfold Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The 9th NAEL conference constitutes a meeting place for researchers, policy makers, organisational leaders and practitioners. Speakers, plenary debates, and paper sessions will discuss how adult education can turn todays' challenges into new opportunities and support the development of societies where new possibilities are generated.

September

Lärvuxpedagogernas konferens, 29-30 september, Motala
Mer information kommer...

ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The 10th Conference will inevitably be marked by the experience of the pandemic, but we want to make it a positive, reflexive moment to look at the future. Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Oktober

Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv, 13–14 oktober, digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Under två heldagar diskuteras svensk, nordisk och internationell forskning med tydlig didaktisk koppling för undervisning av elever med svenska som andraspråk. Symposiet riktar sig i första hand till sva- och sfi-lärare, men också till lärare i andra ämnen som undervisar flerspråkiga elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt utvecklingspedagoger, skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

November

Nationell konferens om folkbildningsforskning, 8-9 november, Jönköping
Mimer och Encell bjuder in till konferens. Mer information kommer...