Reportage

 • Modersmålets roll i andraspråksinlärning. En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv

  En av årets två vinnande uppsatser skrevs av studenter inom VAL, där studenterna har undersökt modersmålets roll i andraspråksinlärning. 
 • How do UX professionals apply UX methods and practice lifelong learning?

  Uppsatsvinnaren visar att det viktigaste för UX designers lärande är kollegor, inte bara som en källa till ny kunskap utan också som möjliggörare för livslångt lärande. 
 • Mjuka kompetenser allt viktigare

  Vilken utbildning har du gått? Vilka kompetenser har du? Vad står det i ditt cv?
  Frågan är hur stor roll det kommer att spela i framtiden.

 • Polisen har nytta av bredd och livserfarenhet

  Ett inlägg från polisen har rönt stor uppmärksamhet på karriärsplattsformen LinkedIn. Det handlar om Pia, som i 50-årsåldern just har uppfyllt sin dröm att bli polis. Inlägget fick en miljon visningar, 31 000 gillamarkeringar och 900 kommentarer. Ämnet engagerar!
 • Människor är alltid människor

  Annika Cederfeldt är ansvarig för näringslivspolitisk utveckling på Handelskammaren i Jönköpings län. Det är ett arbete med högt tempo och stort kontaktnät, där hon får utlopp för viljan att vara med och driva utveckling och främja företagsamhet. Lika självklart som hon nu möter företagsledare och politiker i sin vardag, lika självklart var det vad hon skulle utbilda sig till efter gymnasiet: förskollärare.
 • Digitala samtal om re-skilling och livslångt lärande

  Mötesplats Social Innovation har under året valt att lägga extra fokus på livslångt lärande. Genom en digital samtalsserie har inbjudna representanter från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället vänt och vridit på begrepp och skeenden under rubriken re-skilling, omställning och samhandling vid snabba skiften. Del ett och två hölls innan sommaren, sista delen kommer i september.
 • ”Om man ändå ska göra det kan man lika gärna göra något helt nytt”

  – Följ magkänslan! – Våga ta språnget. – Fastna inte i gamla hjulspår!
  Det kan låta klyschigt men det ligger en hel del i råden för den som funderar på en ny karriär. Möt journalisten som gjorde allt ovanstående och nu faktiskt trivs som fisken i vattnet.

 • Student reflections

  Great knowledge, valuable supervision and a whole set of new collegues. This is how the students look back at ECADOC. 
 • Han hoppas kunna utveckla vägledningen för migranter

  Miika Kekki är forskarstuderande vid Östra Finlands universitet. Arbetstiteln på hans avhandling är “Social justice in career counselling of adult immigrants: how career counsellors use power in their counselling encounters”.
 • Gill Frigerio undersöker hur tro kan få ta plats i vägledning

  Gill Frigerio arbetar som docent vid University of Warwick. Vid Centre for Lifelong Learning erbjuder hon och hennes kollegor en rad program för personlig och yrkesmässig utveckling till vuxna studenter. Dessutom forskar hon om karriärvägledning.
 • Summering av en lyckad digital konferens

  I början av juni stod Encell och Högskolan för lärande och kommunikation värd för 7th ECADOC Summer School in the field of Career Guidance and Counselling, med temat Lifelong guidance in contexts of lifelong learning – Exploring effects and implications for career guidance and counselling in an age of uncertainty. I och med pandemin ställde vi om till en helt digital avslutningskonferens, här kommer en kort summering från veckan.
 • "At a time when the world seem to be reorganizing how it works, the field of vocational guidance must be reorganized too"

  Post-ECADOC reflections from Jude Che, PhD student in Educational Psychology at the University of Pretoria in South Africa.
 • ”När fikade du ensam med mormor senast?”

  En reflektion över hur olika vi har påverkats av coronarestriktionerna. 
 • "Man kommer inte att sitta med en penna längre"

  Lars Almén forskar om skolans digitalisering. Resultaten visar att de digitala verktygen både kan hjälpa och stjälpa. 
 • När folkbildningen ska byta kanal

  Folkbildningen är social till sin natur. I mötet med andra händer det saker som berikar, utvecklar och förändrar. Men hur fungerar det nu när man inte får träffas?
 • Att möta ett nytt land genom skärmen

  En av de grupper som har drabbats allra hårdast av övergången till utbildning på distans är de som inte har svenska som modersmål. När vi andra svär över tekniken och kryptiska instruktioner har de dessutom ett språkligt hinder att ta sig över. Ett hinder som lätt blir större när man inte kan träffa sin lärare. Och för lärarnas del har utmaningen visat sig vara enorm.
 • Pandemin lockar fram nya forskningsmetoder

  Med den situation som har varit under våren så är det inte bara utbildning och arbete som delvis har fått bedrivas på andra sätt än de vanliga, även forskningen har behövt hitta nya vägar. Ett exempel är ett nystartat forskningsprojekt på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • Han studerar lärande och identiteter på sociala medier

  Ali Mohamed vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet intresserar sig för vad som händer när vi umgås och diskuterar på nätet. Han studerar lärande och formandet av kollektiva identiteter i grupper på Facebook.
 • Ambidexteritet och lärande i organisationer

  Hur gör företag som lyckas driva det dagliga arbetet framgångsrikt med ena handen samtidigt som de med den andra handen jobbar med innovation och utveckling? Annika Engström berättar om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet.
 • Hur skapar man en lärande arbetsplats?

  Professor Maria Gustavsson vid Linköpings universitet har forskat om lärande i arbetslivet i över 25 år. Frågeställningarna är på ett sätt de samma, men situationen på arbetsmarknaden har ändrats.
  – Livslångt lärande har alltid funnits med som ett begrepp men idag blir den frågan väldigt aktuell, med snabba omställningar i arbetslivet. Man måste kanske vara beredd att skola om sig till annat yrke och göra andra karriärval. På det sättet har diskussionen förändrats, i takt med att arbetslivet har förändrats, säger hon.

Sidan uppdaterad 2018-08-30