ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Reportage

 • Kan exkludering vara en förutsättning för ett mer jämlikt lärande?

  Encellforskarna Helene Ahl och Joel Hedegaard har formulerat en ny teori om ojämlikhet, som grundar sig i intervjuer, observationer och informella samtal i en studie om äldres lärande.
 • Därför bör äldre personer ges plats inom akademin

  Irene Hedfors masteruppsats i pedagogik blev klar under förra året. Med titeln Meningen med äldres akademiska studier - ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv har hon gett sig in i ett relativt obeforskat men högaktuellt område och hennes förhoppning är att kunna fortsätta på den inslagna vägen genom forskarstudier.
 • Nytt forskningsprojekt om seniorer i folkhögskolan

  Flera folkhögskolor har speciella kurser för seniorer, där personer som har gått i pension kan lära sig mer om allt från poesi till naturkunskap eller språk. Nu pågår ett forskningsprojekt för att ta reda på vad det är som lockar och vad de får med sig därifrån.
 • Äldre mår bra av utbildning – men varför?

  Magnus Schoultz vill med sin forskning försöka hitta svar på hur utbildning och lärande för äldre skulle kunna organiseras och utformas för att nå så många som möjligt, samt hur det bidrar till välmåendet.
 • Film: Interaktiv forskning och att flytta ut kontoret

  Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, i ett inspelat samtal med Charlotte Petersson, Malmö universitet, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan på Örebro universitet 8-10 maj 2019.
 • Film: Samverkan och interaktiv forskning – nu, då och framåt

  Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, i ett inspelat samtal med Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Göran Brulin, Tillväxtverket, om samverkan och interaktiv forskning, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan vid Örebro universitet 8-10 maj 2019.
 • Call for papers: Antologi om äldres lärande

  Ett av de områden som flera av forskarna i Encell arbetar med är äldres lärande. Nu pågår arbetet med Lära hela livet – En antologi om äldres lärande,
 • Fritidshemsutredningen tar hjälp av referensgrupp med forskare

  Encells Ann Ludvigsson och Carin Falkner ingår i den referensgrupp med forskare som ska tillföra värdefulla synpunkter under arbetet med utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”. 
 • När akademin möter samhället

  Näringsliv, offentlig sektor och akademi samlades i Örebro för att under två dagar diskutera samverkan som gör skillnad. Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS, firade 20 år, liksom dess värd Örebro universitet.
 • Intervju: Matilda Ernkrans om det livslånga lärandet

  Matilda Ernkrans poängterar det livslånga lärandets viktiga roll, för samhället såväl som för individen. Men hon vill ännu inte ge några konkreta besked om vad som kommer att göras för att främja det, utan avvaktar remissvaren på styr- och resursutredningen.
 • Folkbildning och hållbarhet på nordisk konferens om vuxenutbildning

  8th Nordic Conference on Adult Education and Learning samlade forskare och praktiker från hela Norden i Köpenhamn i mitten av maj. Temat för årets konferens var Sustainable adult education and learning in organisational settings .
 • #ViMåstePrata rullar vidare genom landet

  – Jag hade aldrig kunnat tänka mig för en sex sju år sedan att jag skulle stå på en scen i Borås och prata om hoten mot demokratin, i Sverige. Så osannolikt var det, säger Kristina Persson vid demokratidagen i Borås.
 • Industrin lyfter yh-utbildningarna

  En yh-utbildning måste ha branschen i ryggen och fylla ett behov på arbetsmarknaden, bara för att få finnas. Men engagerade företag bidrar med så mycket mer än bara det som syns på pappret, saker som ger ett stort mervärde för de studerande.
 • Kulturyrket som inte fanns firar 20 år

  Yh-utbildningar startas och läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. En av de riktiga långkörarna är den tvååriga utbildningen till Internationell kulturprojektledare i Göteborg, som firar 20 år i år. Runt 550 studerande har tagit examen härifrån och utbildningen stöttas av en mängd mindre organisationer inom kultursektorn.
 • Win-win när högskolan håller i yh-trådarna

  I Jönköpings län finns det flest yh-platser per innevånare. Jönköping University är en av de stora anordnarna i länet, vilket gynnar så väl yrkeshögskolan som högskola och forskning.
  – Vi bygger upp kontaktnät med branscher som sen generar att branscherna kommer till oss i andra sammanhang, säger Mats Kihlman, avdelningschef för yrkeshögskoleutbildningen.

 • Nu växer yrkeshögskolan ytterligare – intervju med generaldirektör Thomas Persson

  Yrkeshögskolan är mitt inne i en stor expansion. Satsningen innebär att man ska växa till 70 000 studerande på bara några år, allt för att kunna hjälpa en arbetsmarknad som skriker efter utbildat folk. Statistiken visar att yh fungerar, omkring nio av tio har jobb året efter sin examen och de allra flesta hamnar i den bransch de har utbildat sig inom.
 • Rapport från konferensen Generations Working Together

  Årets konferens om generationsmöten i Skottland hölls i Glasgow organiserat av Generations Working Together, GWT.
 • Godbitar från den årliga konferensen om vuxenutbildning

  Årets ViS-konferens hölls i Linköping och samlade drygt 600 personer från hela landet. Här finns lite av det som togs upp av de myndigheter som fanns på plats, plus länkar till alla presentationer.
 • De ger anställda utbildning i att kommunicera mellan kulturer

  Kommunikation kan vara en utmaning. Om de inblandade parterna har med sig olika kulturer och traditioner i bagaget kan utmaningen bli ännu större.
  Mia Verhoeff Friman och Hannes Ewehag på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping håller utbildningar i interkulturell kommunikation, både för regionens anställda och för studenter.

 • Ny avhandling om statens informationsarbete

  Fredrik Norén disputerade nyligen vid Umeå universitet. Hans avhandling har lånat sin titel från ett uttalande av en journalist på Aftonbladet i början av 70-talet: ”Framtiden tillhör informatörerna” . Ett uttalande som likaväl kan höras bland dagens journalister.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information