student
Studier

Tentamensschema HHJ

Tentamensschema HHJ

Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning 15 HP- HDVS28
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 26 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSVK10
Salstentamen 9 HP (1501 Perspektiv, teori och begrepp)
Fredag 28 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Inspera tentamen 15 HP (1401 Examination)
Torsdag 5 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 5 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Inspera tentamen 4.5 HP (1902 Vetenskapsteori och kvalitativ metod)
Torsdag 5 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 47
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: He309
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Inspera tentamen 6 HP (1701, 1801 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 5 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 58
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7.5 HP- HHUR29
Salstentamen 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 5 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 4.5 HP (1903 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 1)
Fredag 6 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 75
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Psykiatrisk omvårdnad 7.5 HP- HPSN10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 6 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 58
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa 7.5 HP- HPFA18
Inspera tentamen 7.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 1 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 1)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 90
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Personcentrerad omvårdnad I 15 HP- HPIK17
Salstentamen 3 HP (1801, 1810 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tillfället är inställt av ansvarig lärare.
 
Radiografi, introduktionskurs 7.5 HP- HRIG10
Salstentamen 7.5 HP (1001 Examination)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen 4 HP (1810, 1801 Ind. skriftlig tentamen)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7.5 HP- HKFG11
Salstentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Laboratoriemetodik, introduktionskurs 7.5 HP- HLMG17
Salstentamen 4 HP (1701 Examination)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 HP- HOKN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 7 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande psykologi för socionomer 7.5 HP- HGSK19
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Psychology, basic course 7.5 HP- HPBG19
Inspera tentamen 5 HP (1901 Individual written examination)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7.5 HP- HNEN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Skriftlig examination)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mechanics related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HMPG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Written examination)
Lördag 7 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Morfologisk cellbiologi 6 HP- HMCK12
Salstentamen 6 HP (1201 Examination)
Tisdag 10 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-02-29)
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 3 HP (1902 Skriftlig individuell tentamen - allmän farmakologi)
Lördag 14 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-04)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 HP- HPRK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Måndag 16 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-06)
Antal anmälda: 23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk bildbehandling 7.5 HP- HMBK16
Salstentamen 7.5 HP (1801 Examination)
Onsdag 18 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-08)
Antal anmälda: 23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Salstentamen 5 HP (1901 Orthopaedics)
Onsdag 18 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-08)
Antal anmälda: 27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Salstentamen 2.5 HP (1902 Neurology)
Onsdag 18 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-08)
Antal anmälda: 28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykologi för sjuksköterskor 4.5 HP- HPSG18
Inspera tentamen 3.5 HP (1801, 1901 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 20 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-10)
Antal anmälda: 36
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära med förskrivningsrätt 7.5 HP- HSFR29
Salstentamen 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 20 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-10)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UVGG16
Salstentamen 3 HP (1601 Statistik)
Fredag 20 mars klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-10)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 4.5 HP (2001 Solid Mechanics)
Onsdag 25 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-15)
Antal anmälda: 24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7.5 HP- HPFK19
Salstentamen 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 25 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-15)
Antal anmälda: 78
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSKG19
Inspera tentamen 7 HP (1901 Delkurs 1)
Torsdag 26 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-16)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-16)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Carina Johansson
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG19
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-16)
Antal anmälda: 25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Carina Johansson
 
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7.5 HP- HPTR20
Inspera tentamen 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-16)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Förvaltningsrätt 7.5 HP- HFRN14
Inspera tentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 26 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2020-03-16)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Inspera tentamen 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 27 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1201 Examination)
Fredag 27 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Farmakologi och lagstiftning 7.5 HP- HFLR29
Inspera tentamen 6 HP (1903 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Ekokardiografi 7.5 HP- HEKN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Examination)
Fredag 27 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Fredag 27 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Scientific Methods and Statistics 7.5 HP- HSCG10
Inspera tentamen 7.5 HP (2001 Examination)
Fredag 27 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: #INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 3 HP (2002 Materials Science)
Fredag 27 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UVGG16
Salstentamen 4.5 HP (1602 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Fredag 27 mars klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen 4 HP (1810, 1801 Ind. skriftlig tentamen)
Fredag 27 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-02-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7.5 HP- HSNN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 28 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSKG19
Inspera tentamen 7 HP (1902 Delkurs 2)
Lördag 28 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Inspera tentamen 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Söndag 29 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Inspera tentamen 3 HP (1101 Statistik)
Tisdag 31 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-02-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Biokemi, I 7.5 HP- HB1K16
Inspera tentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Fredag 3 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Praktisk examination 1 HP (1302 Palpation)
Måndag 6 april klockan 08:30 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-06
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Efter anmälningstiden gått ut kommer ni att meddelas om exakt tid under den aktuella dagen. Vänliga hälsningar Magnus Karlsson, Hälso
 
Palliativ omvårdnad 4.5 HP- HPON10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 8 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-03-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 HP- HGGN10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 17 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-03-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Klinisk kemi 7.5 HP- HKLK13
inspera tentamen 6.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Lördag 18 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HPPK16
Salstentamen 6 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 18 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Praktisk examination 1 HP (1902 Praktisk examination)
Måndag 20 april klockan 09:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-03-20
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Studentkliniken våning 2
 
Sjukdomslära med förskrivningsrätt 7.5 HP- HSFR29
Salstentamen 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 23 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medicinsk bildbehandling 7.5 HP- HMBK16
Salstentamen 7.5 HP (1801 Examination)
Torsdag 23 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-03-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Inspera tentamen 0.5 HP (1811, 1802 Individuell skriftlig tentamen, läkemedelsberäkning)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4.5 HP- HHFN10
Inspera tentamen 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 HP- HPVG18
Inspera tentamen 0.5 HP (1806, 1905 Individuell skriftlig tentamen i läkemedelsberäkning II)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Kemi 7.5 HP- HKEG17
Salstentamen 5.5 HP (1701 Examination)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Morfologisk cellbiologi 6 HP- HMCK12
Salstentamen 6 HP (1201 Examination)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMVG19
Salstentamen 6.5 HP (1903 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Inställd
Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7.5 HP- HPAK10
Inspera tentamen 4.5 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSKG19
Inspera tentamen 7 HP (1902 Delkurs 2)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Civilrätt 7.5 HP- HCRN14
Inspera tentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Vetenskapsteori och kvantitativ metod)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 HP- HBTK18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen 3.5 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSOK10
Inspera tentamen 7 HP (2001 Individuell tentamen)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Människan i ett livscykelperspektiv 10.5 HP- HMLG18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Individuell salstentamen)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Salstentamen 6.5 HP (1301 Examination)
Söndag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig, Magnus Karlsson
 
Människan i ett livscykelperspektiv (uppdragsutbildning) 10.5 HP- UMLG18
Salstentamen 5 HP (1801 Individuell salstentamen)
Söndag 26 april klockan 13:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-03-26
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Måndag 27 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-03-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Inspera tentamen 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Socialrätt 7.5 HP- HSRN14
Inspera tentamen 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-03-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-03-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-03-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ca 100 studenter, ansvarig:#INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom (uppdragsutbildning) 15 HP- UOBK10
Salstentamen 6 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Onsdag 29 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-03-29
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv 7.5 HP- HSWK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective 7.5 HP- HSWK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Individual written examination)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 1 HP (1701 Läkemedelsberäkning I)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Salstentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Torsdag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-03-30
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Datum ändrat enligt önskemål från ansvarig.
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 HP- HPVG18
Salstentamen 3 HP (1906 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-02
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN18
Inspera tentamen 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 2 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-04-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7.5 HP- HPTR20
Inspera tentamen 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 4 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning 15 HP- HDVS28
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-04-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Inspera tentamen 4.5 HP (1902 Vetenskapsteori och kvalitativ metod)
Lördag 9 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Inspera tentamen 6 HP (1801, 1701 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 14 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
inspera tentamen 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Fredag 15 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Biokemi, I 7.5 HP- HB1K16
Inspera tentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Fredag 15 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig:Fredrik Lygnegård
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG19
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Fredrik Lygnegård
 
Molekylärbiologi 7.5 HP- HMOK17
Salstentamen 6.5 HP (1701 Examination)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Fredrik Lygnegård
 
Anatomy and Physiology, Basic Course 7.5 HP- HANG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Examination)
Lördag 16 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Psykiatrisk omvårdnad 7.5 HP- HPSN10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 4.5 HP (1903 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 1)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Inställd
Personcentrerad omvårdnad I 15 HP- HPIK17
Salstentamen 3 HP (1810, 1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tillfället är inställt av ansvarig lärare
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Salstentamen 5 HP (1901 Orthopaedics)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Salstentamen 2.5 HP (1902 Neurology)
Lördag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Palliativ omvårdnad 4.5 HP- HPON10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 23 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1201 Examination)
Lördag 23 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7.5 HP- HPFK19
Salstentamen 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 1 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 1)
Söndag 24 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2020-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Förvaltningsrätt 7.5 HP- HFRN14
Inspera tentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 24 maj klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Salstentamen 4 HP (1810, 1801 Ind. skriftlig tentamen)
Söndag 24 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 5.5 HP (1904 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2)
Tisdag 26 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-04-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Laboratoriemetodik, grundläggande 16.5 HP- HLMN12
Inspera tentamen 16.5 HP (1201 Examination)
Tisdag 26 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-04-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Inspera digital tentamen 3 HP (1101 Statistik)
Måndag 1 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Ny tentamenstyp Inspera digital tentamen. Provet skrivs på stationära JU-datorer. Säkerställ att du känner till dina inloggningsuppgifter för JU-kontot.
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 4 HP (2002, 1701 Praktisk examination)
Måndag 1 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning 15 HP- HDVS28
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-05-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 3.5 HP (1702, 2001 Skriftlig examination)
Torsdag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7.5 HP- HKMN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKK19
Salstentamen 1.5 HP (1902 Skriftlig tentamen)
Torsdag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 HP- HPRK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMA17
Inspera tentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Torsdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk fysik 7.5 HP- HMFG11
Salstentamen 7.5 HP (1101, 1901 Examination)
Fredag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Fredag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande psykologi för socionomer 7.5 HP- HGSK19
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj 4.5 HP- HHHN10
Inspera tentamen 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 5 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Inspera tentamen 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Tisdag 9 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 4.5 HP (2001 Solid Mechanics)
Tisdag 9 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-09
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN18
Inspera tentamen 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-04-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSOK10
Inspera tentamen 7 HP (2001 Individuell tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 HP- HGGN10
Inspera tentamen 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa 7.5 HP- HMOA17
Salstentamen 7.5 HP (1202 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7.5 HP- HSNN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 1 HP (1701 Läkemedelsberäkning I)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMVG19
Salstentamen 6.5 HP (1903 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 HP- HOKN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Socialrätt 7.5 HP- HSRN14
Inspera tentamen 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa 7.5 HP- HPFA18
Inspera tentamen 7.5 HP (1801, 0801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Ekokardiografi 7.5 HP- HEKN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Examination)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7.5 HP- HNEN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Skriftlig examination)
Torsdag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ca 100 studenter, ansvarig:#INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 3 HP (2002 Materials Science)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Morfologisk cellbiologi 6 HP- HMCK12
Salstentamen 6 HP (1201 Examination)
Torsdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mechanics related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HMPG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Written examination)
Fredag 12 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2020-05-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Salstentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Fredag 12 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-05-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 HP- HPSK13
Inspera tentamen 6 HP (1801, 1701 Skriftlig individuell tentamen)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 4 HP (1701, 2002 Praktisk examination)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Ekokardiografi 7.5 HP- HEKN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Examination)
Måndag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom (uppdragsutbildning) 15 HP- UOBK10
Salstentamen 6 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG19
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Magnus Karlsson
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Salstentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: ansvarig: Magnus Karlsson
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Laboratoriemetodik, grundläggande 16.5 HP- HLMN12
Inspera tentamen 16.5 HP (1201 Examination)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen 5.5 HP (1904 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7.5 HP- HVFC19
Inspera tentamen 4 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Grundläggande psykologi för socionomer 7.5 HP- HGSK19
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 4.5 HP (2001 Solid Mechanics)
Onsdag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7.5 HP- HSNN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv 7.5 HP- HSWK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1101 Examination)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective 7.5 HP- HSWK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Individual written examination)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk fysik 7.5 HP- HMFG11
Salstentamen 7.5 HP (1901, 1101 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen 3.5 HP (1702, 2001 Skriftlig examination)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMA17
Inspera tentamen 7.5 HP (0701 Examination)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Salstentamen 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Salstentamen 6.5 HP (1801 Examination)
Torsdag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 HP- HPRK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 3 HP (2002 Materials Science)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKK19
Salstentamen 1.5 HP (1902 Skriftlig tentamen)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Fredag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Inspera tentamen 7.5 HP (1201 Examination)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Salstentamen 3 HP (1101 Statistik)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7.5 HP- HKMN19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 10 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKK19
Salstentamen 1.5 HP (1902 Skriftlig tentamen)
Lördag 10 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena

Driftinformation