student
Studier

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Begränsad ansökningstid

 • 2017-10-18
  Japanstiftelsen
  Välkommen att söka resestipendier för studier av japanskt samhällsliv.Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare (only Swedish citizens can apply) för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-08-14
  yta.se Climate Scholarship
  Therefore we are proud to take action ourselves by announcing our Climate Scholarship that will help promising scholars to take the next step in their work towards creating a sustainable real estate industry.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-06-19
  Luxor Finans Stipendium

  Försäkringsbranschen står ständigt inför nya förändringar och nu vänder vi oss till dig som vill vara med och påverka branschen. Du som söker förväntas skriva en uppsats om försäkringsbranschen i relation till den snabba digitaliseringen som råder i samhället. Prissumman är upp till 15 000 kronor och delas ut till den uppsatsförfattare som väljs ut av Luxor Finans jurypanel. Du som anmäler dig till Luxor Finans stipendieprogram är kreativ, nyfiken och har ett intresse för marknadsföring
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-23
  Hexter & Baines Årliga Stipendium - 2017
  StipendietHexter & Baines stipendium har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK , ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiets summa ska användas till att underlätta studiekostnader.  
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-12
  Smålands Gille i Stockholm Stipendium

  Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden.

  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-05
  Värme- och Kraftföreningens Stipendium 2017  
  Sedan 2012 delar Värme- och Kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten som tilldelas stipendium på 20 000 SEK.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-05-03
  Stipendium för utveckling av digitala plattformer för studentjobb

  Trots att det finns få studentjobbsportaler i Sverige så är behovet såväl som studenternas efterfrågan relativt hög. Enligt arbetsmarknadsundersökningar vänder sig de flesta studenter till Arbetsförmedlingen och enskilda studentorganisationer för att få mer information om de aktuella jobben som finns utannonserade på marknaden.
  Läs mer om stipendiet

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.