student

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Begränsad ansökningstid

 

Jubileumsstipendium - Smålands Gille i Stockholm

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2018 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Stipendiet instiftades år 2009 och delas detta år ut för tionde gången. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2018 eller höstterminen 2018. Ansökan ska göras digitalt och ska ha kommit in till Gillet senast den 25 januari 2019.

Läs mer om stipendiet härWord 

Löpande ansökningstid

Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier till forskning och utvecklingsarbete kan erhållas.

CC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande internationellt.

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framförallt ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för det svenska näringslivet.

Stipendier för praktik hos svenska handelskamrar utomlands har varit vanliga under senare år och söks genom Fonden för Exportutveckling.

Ansökan
Stiftelserna har inga egna ansökningsformulär. Ansökan om stipendium från respektive stiftelse ställs till:

Svenska ICC
Box 16050, 103 21 Stockholm
E-mail: icc@icc.se

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.


 

 • Björn Lundén Informationsstipendium

  – för ekonomistudenter inom redovisningSom ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden.
  Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet under läsåret 2018/2019.
  Läs mer
 • Japanstipendier 2019

  Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation sjsf.se
  Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan, för att främja utbytet mellan Japan och Sverige.

  Läs mer
 • Konsumentverkets uppsatstävling 2019

  Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd nu bjuder in till för fjärde året i rad. De bästa uppsatserna får dela på 50 000 kronor.
  Läs mer
 • EF Stipendium Overcoming

  Stipendium för utlandssstudier.Har du en inlärningssvårighet? Välkommen söka EFs stipendium OvercomingNu vill EF Education First hjälpa fler unga med inlärningssvårigheter att nå sina drömmar. Därför har vi instiftat stipendiet Overcoming – ett stipendium som ger en svensk student möjligheten att resa utomlands i fyra veckor på en språkresa.
  Läs mer
 • Medisera Stipendiet

  Det metabola syndromet ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet och ökningen av diabetes och övervikt. Aldrig förr har vi drabbats lika hårt av dessa livsstilssjukdomar som nu. Medisera utlyser ett stipendium på 5500 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling
  Läs mer
 • Consectors Ekonomistipendium

  Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats?Då har du chansen att ansöka om Consectors ekonomistipendium.Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år.
  Läs mer
 • Driftigstipendiet

  Är du en driftig person som har mer energi och idéer än du kan får utlopp för som student? Då kan du söka Driftigstipendiet. Vi delar ut stipendiet som en hjälp på vägen till dig som har drivkraften att förverkliga dina drömmar och visioner men saknar resurser som student.- Du har en idé om hur man löser ett socialt problem men har inte tid och pengar för att komma igång?
  - Du vill lägga mer tid på studierna men ditt deltidsarbete tar för mycket av din tid?
  - Du kanske redan har kommit igång med ett projekt? Men du har inte tid att fortsätta eftersom du måste jobba deltid vid sidan av studierna?
  - Du har flera idéer och drömmar men behöver vårt stöd för att komma igång?
  Vi söker aktivt efter studenter vid ditt universitet som vill göra verklig skillnad. Vårt program har 126 000 kr tillgängliga att dela ut som stipendier varje år.Läs mer på:https://www.kampanjjakt.se/stipendium
  Läs mer