student

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation

Avslutningshögtid

Varje år avslutar runt 500 studenter sin högskoleutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation. Det uppmärksammar högskolan genom att bjuda in alla studenter som tar examen till en avslutningshögtid.

Nästa avslutningshögtid äger rum i JU-aulan fredagen 5 juni 2020.

Avslutningshögtid med studenternas inbjudna gäster (max 3 per student). Högtiden innehåller tal, musik och utdelning av diplom.

DATUM OCH TIDER FÖR REPETITION OCH CEREMONI I JU-AULAN

Obligatorisk repetition 4 juni

PROGRAM

REPETITION TORS 4 JUNI

Grundlärare Fh + Ämneslärare

09:00-10:00

Grundlärare F-3, 4–6 + Interventions in childhood

10:30-11:30

HR och IA

13:00-14:00

MKV + Sustainable Communication

14:30-15:30


Avslutningshögtid 5 juni

PROGRAM

MINGEL

INSLÄPP GÄSTER

CEREMONI

Grundlärare Fh + Ämneslärare

09:00-09:45

09:30

10:00-11:00

Grundlärare F-3, 4-6 +

Interventions in childhood

11:00-11:45

11:30

12:00-13:00

HR och IA

13:00-13:45

13:30

14:00-15:00

MKV + Sustainable Communication

15:00-15:45

15:30

16:00-17:00

Kontakt

Ulrika Stjerndahl
Ansvarig för avslutningshögtider på HLK

ulrika.stjerndahl@ju.seKommande avslutningshögtider:

5 juni 2020

Kontakt

Ulrika Stjerndahl

Ansvarig för avslutningshögtider på HLK

ulrika.stjerndahl@ju.se