student

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation

Avslutningshögtid

Varje år avslutar runt 500 studenter sin högskoleutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation. Det uppmärksammar högskolan genom att bjuda in alla studenter som tar examen till en avslutningshögtid.

Nästa avslutningshögtid äger rum i JU-aulan fredagen 17 januari 2020 klockan 11.00.

Avslutningshögtid med studenternas inbjudna gäster. Högtiden innehåller tal, musik och utdelning av diplom.

Insläppet till JU-aulan startar en halvtimme före själva avslutningshögtiden. Observera att platserna ska intas senast 15 minuter före ceremonin startar!

Repetition

Fredag 17 januari kl. 09.00. Samling utanför JU-aulan.

Obs! Obligatorisk närvaro.

Mingel (endast för avgångsstudenterna)

Fredag 17 januari kl. 10:00 på HLK (lokal meddelas senare).

Anmälan

Anmälan till avslutningshögtiden samt mingel kan göras här 1-15 december. Inbjudan gäller dig som läser din sista termin på förskollärarprogrammet under HT19.

Gäster

Till avslutningshögtiden är släkt och vänner välkomna. Varje student har möjlighet att bjuda in max tre gäster. Antal gäster uppges i anmälan.

Klädsel

Studenter som deltar i högtiden får en sjal som gåva av HLK. Sjalarna delas ut vid minglet.

Lokaler

Studentminglet – lokal meddelas senare.

Avslutningshögtiden hålls i JU-aulan på HLK.

Parkering

Parkeringshus finns i närheten av högskolan. För ytterligare information om parkeringsmöjligheter se Jönköpings kommuns parkeringsöversikt.

Kontakt

Ulrika Stjerndahl
Ansvarig för avslutningshögtider på HLK

ulrika.stjerndahl@ju.se

Programansvarig

Annika Almqvist

Förskollärarprogrammet

annika.almqvist@ju.se


Kommande avslutningshögtider:

17 januari 2020
5 juni 2020

Kontakt

Ulrika Stjerndahl

Ansvarig för avslutningshögtider på HLK

ulrika.stjerndahl@ju.se

Programansvarig

Annika Almqvist

Förskollärarprogrammet

annika.almqvist@ju.se