student

Utbildningsadministration

Utbildningsadministration

Vår enhet är en del av avdelningen Utbildningsstöd och internationella relationer. I enheten arbetar utbildningsadministratörer som ger service till både studenter och lärare på fackhögskolorna

Våra arbetsuppgifter består bland annat av:

  • Att stödja fackhögskolorna rörande student- och utbildningsärenden
  • Förberedelser inför termins- och kursregistreringar
  • Administration kring resultatrapportering
  • Handläggning av kurs- och utbildningsplaner för respektive fackhögskola
  • Administration i Ladok kring utresande och inresande studenter
  • Handläggning av examensarbeten

Studieadministrativa system som vi arbetar i

Kursinfo är högskolans gemensamma utbildningsdatabas. Här lägger vi in de kurs- och utbildningsplaner som du hittar på webben. Vill du se vilka kurser som ingår i ditt program hittar du det här. Sidan uppdateras inför varje ny termin.

Ladok är ett studieadministrativt system. I Ladok lagras, förutom studenternas personuppgifter, information om antagning, kursregistreringar, resultat, studieavbrott, utlandsstudier, examina etc. Du kan följa dina studier genom att logga in på Ladok webbtjänster. Via tjänsten kan du till exempel registrera dig inför kommande programtermin, göra adressändring och skriva ut studieintyg över dina resultat.

Valwebben är en del av Ladok webbtjänster där du gör kursval om du har valbara kurser eller inriktningar i ditt program.

Intapps är en databas som innehåller information om inresande studenter och utlandsstudier. Vi använder databasen vid tillgodoräknande av dina utlandsstudier samt utskick av betygsutdrag till inresande studenter.

DiVA och DEX är administrativa system som används vid publicering och arkivering av examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå.

Begrepp som du som student kan stöta på under din studietid

Heltidsstuderande – Heltidsstudent är du när du läser 30 högskolepoäng per termin, dvs. 1,5 hp/vecka.

Terminsregistrering – Du som läser ett program måste registrera dig på varje programtermin via Ladok webbtjänster i anslutning till terminsstart. Detta kallar vi terminsregistrering.

Terminstider – Terminstider är den tid som studierna pågår och det är dessa tider som CSN har tillgång till. Terminstiderna kan vara olika beroende på vilken fackhögskola du läser på. Du hittar vilka terminstider som gäller här.

Kurstillfälle – Innehåller information om vilka veckor en kurs ges, i vilken takt och på vilken ort.

Kurskod/Ladokkod – En unik kod för varje kurs på sex tecken som du kan stöta på vid t.ex. tentaanmälan, registrering, i Ping Pong eller när du tittar på dina resultat.

Provkod – En kurs innehåller en eller flera provkoder som är kopplade till kursens examinationsmoment. Det är på provkoden som dina resultat registreras. När resultat finns på samtliga provkoder kan slutbetyg för kursen sättas.

Examinator – För varje kurs på grund- och avancerad nivå utses en examinator som sätter betyg på kurs eller del av kurs. Du hittar information om vem som är examinator på kurssidan på webben samt i Ping Pong.

 

Läs mer om oss på Utbildningsadministrationen i vår broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vi önskar dig en lyckad studietid här på JU!

Varma hälsningar, Utbildningsadministratörerna

studieadministration

studieadministrationen

utbildningsadministrationen

Kontakt

Vid frågor kontakta oss genom vårt:

Självservice

StudentLadok

Utbildningsadministration på JU

Avdelningschef:
Monica Hjelmåker

Team Hälsohögskolan (HHJ)

Annika Karlsson
Christina Sylvander
Katarina Liehl
Team Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Belma Halilovic
Daniel Eriksson
Monika Holst

Elisabeth Henrikssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Team Jönköping International Business School (JIBS)

Anitha Falk
Maria Farkas
Amanda Bergenhilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Susann Andersson

Team Tekniska Högskolan (JTH)

Carina Jonsson
Ulrika Waerland-Gustafsson
Josefine Andersson
Elin Chapman