Interaktiva miljöer och nätverk

 • Aktionsforskningskollegiet (Göteborgs universitet)Aktionsforskningskollegiet är en mötesplats för forskare och yrkesverksamma pedagoger där medlemmarnas kompetens inom aktionsforskningens olika...Läs mer
 • Fosfor (KTH)Forskargruppen Fosfor (Feminist Organization Studies) bildades år 2000 vid Handelshögskolan i Stockholm med ett programstöd från Vinnova. Vid Fosfor... Läs mer
 • APeL FoU (Örebro)Forskningsenheten "Forskning och Utveckling i Arbetsplatslärande" (APeL FoU) initierar och stödjer processer för hållbar utveckling i arbetslivet genom... Läs mer
 • CARN (internationellt nätverk)Collaborative Action Research Network (CARN) grundades 1976 med syftet att fortsätta det utvecklingsarbete som utförts inom the Ford Teaching Project i...Läs mer
 • DAN (Roskilde & Aalborg Universitet)"Dansk aktionsforskningsnetverk" (DAN) består av forskare vid Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter och Danmarks Pædagogiske Universitet.... Läs mer
 • Dialogic Communication of Research (nordiskt nätverk)“Dialogue" has become a buzzword in the communication of research, and researchers at universities and other research institutions are being called...Läs mer
 • Forskarforum HälsinglandDen tredje november 2009 bildades Forskarforum Hälsingland, ett nätverk för forskare och doktorander i Hälsingland. Nätverket är organiserat som en... Läs mer
 • FoU Jämt (Jämtland)FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig... Läs mer
 • FoU SöderhamnFoU Söderhamn är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på frågor som rör arbets- och näringslivets utvecklingsprocesser....Läs mer
 • Genus och teknik (Luleå tekniska universitet)Genus och teknik är en del av Avdelningen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Forskningsämnet genus och teknik omfattar studier av...Läs mer
 • HELIX (Linköpings universitet)HELIX är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från näringsliv och offentlig verksamhet och är en... Läs mer
 • HLK (Högskolan i Jönköping)Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en del av Högskolan i Jönköping. Vid HLK finns flera verksamheter där samverkan med det omgivande... Läs mer
 • Industriell produktionsmiljö (Luleå tekniska universitet)Forskningen inom Industriell produktionsmiljö behandlar både stora och små företag/organisationer, både tillverkande företag och tjänsteföretag och... Läs mer
 • Jönköping AcademyJönköping Academy är en akademi för förnyelse och förbättring inom hälsa, vård och omsorg bildades 2009 i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Land... Läs mer
 • PraxeologiForskargruppen Praxeologi är förankrad vid Uppsala universitet i Sverige och Universitetet i Bergen, Norge. Forskargruppen förenas i det nordiska... Läs mer
 • RELL (Högskolan i Halmstad)Forskargruppen "Regionalt Lärande och Ledarskap" (RELL) studerar organisering och ledning av innovations- och utvecklingsverksamhet i ett regionalt... Läs mer
 • SPARC (nätverk)SPARC (Swedish Participatory Action Research Community) är en mötesplats för att flytta fram positionerna för den... Läs mer

Sidan uppdaterad 2018-08-20