Forskningen vid Tekniska Högskolan bedrivs i huvudsak inom fem forskningsmiljöer med den gemensamma inriktningen Industriell produktframtagning i samverkan.

Forskningsmiljöerna är organiserade i enlighet med Tekniska Högskolans avdelningar.


Forskning bedrivs även inom avdelningen Matematik, fysik och kemi.