Produktutveckling, produktion och design

Avdelningen för Produktutveckling, produktion och design (PPD) bedriver utbildning och forskning inom områden som produktutveckling, produktionsutveckling och industriell design. Vi är cirka 35 medarbetare som har ett starkt engagemang i utvecklingen av forskning och utbildning inom industriell produktframtagning i samverkan som är ett strategiskt område vid Jönköping University. För avdelningen ansvarar avdelningschef och biträdande avdelningschef samt tillhörande ledningsgrupp.

Avdelningen för produktutveckling, produktion och design

Branschrådet är ett viktigt forum för att säkerställa att utbildningarna vid Tekniska Högskolan har en yrkesmässig relevans, och att verksamheten drivs på ett sätt som motsvarar de behov som finns inom och utom högskolan.

 

Branschrådet har till uppgift att följa upp och initiera förbättringar av utbildning och samverkan med ett särskilt fokus på programutbildningen definierad i utbildningsplaner och kursplaner.

 

På avdelningen för Produktutveckling, produktion och design (PPD) är de olika branschråden sammansatta av näringslivsrepresentanter, lärare och studenter och är formellt ett rådgivande organ till programansvariga och avdelningschef / biträdande avdelningschef. De olika branschråden vid avdelningen är:

 

  • Ett gemensamt branschråd för 3-åriga Högskoleingenjörsprogram och 2-åriga Masterprogram som ges vid campus i Jönköping.
  • Ett separat branschråd för respektive Högskoleprogram förlagda vid våra noder Värnamo och Nässjö.

Avdelningschef

Biträdande avdelningschef

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan